NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Legenda u zatvoru

Hapseći Desu Trevisan - novinarku najvišeg evropskog renomea i uticaja - režim je još jednom bahato bacio rukavicu u lice demokratskom svetu

      Desa Trevisan, glasovita novinarka londonskog "Tajmsa", odlukom "dežurnog prekršajnog sudije" Slobodana Miloševića (sve je simbol, rekli bi nadrealisti) osuđena je na deset dana zatvora i na proterivanje iz zemlje.
       Razlog: službenik na granici joj nije "udario" pečat u britanski pasoš, koji je imao urednu jugoslovensku vizu.
       Sama primetivši da nema pečata u pasošu, otišla je u SUP Savski venac da tu grešku prijavi i ispravi. Međutim, poslata je dežurnom prekršajnom sudiji koji ju je odmah, kao da je okoreli kriminalac, poslao u zatvor.
       Zbog čega je neko odlučio da prema gospođi Trevisan postupi s arogantnošću žandarske logike?
       Na ovo pitanje, kada je reč o ovoj i ovakvoj vlasti, odgovor koji je najbliži pameti jeste: može im se.
       Dok Srbi izgledaju kao da su pobegli sa platna nekog naivnog slikara i dok kao slepa kokoš bauljaju blatnjavim drumovima evropske margine u magli bez putokaza - aktuelna vlast čini sve kako bi pokazala Srbima da mogu bez sveta i da je Mrkonjićevo ekonomsko-graditeljsko bezgrešno začeće sasvim dovoljno za ulazak u ono što smo nekada prepoznavali pod nazivom civilizovani život.
       Hapseći Desu Trevisan - novinarku najvišeg evropskog renomea i uticaja - režim je još jednom bahato bacio rukavicu u lice demokratskom svetu. Uhapšena je novinarka, za koju se ne može reći da voli ovaj režim, ali za koju se sigurno može kazati da voli ovu zemlju i njene narode.
       Malo je koji engleski novinar pre dolaska u Jugoslaviju propustio priliku da se konsultuje sa "Tajmsovom" legendom na čijim su se tekstovima učile generacije novinara ovog lista. Naravno, to za ovaj režim ne mora ništa da znači, jer su ovde temelji režimske aksiologije odavno postavljeni ne na kvalitetu i sposobnostima već na lojalnosti pantokratoru i subordinaciji. Međutim, režim i njegovi kerberi koji vode računa, ili koji bi trebalo da vode računa o pisanju strane štampe, valjalo bi da znaju da je londonski "Tajms" ne bez simpatija za Srbe pisao o proteklim događajima u našoj zemlji.
       Čak i da sve to nije tako, režim koji pretenduje, ili bar namerava, da praktikuje političku praksu zasnovanu na razumu i interesu ne sme sebi da dopusti da hapsi i maltretira bilo kojeg poslenika javne reči a kamoli žurnalistu takvog rejtinga kakav ima Desa Trevisan.
       U zapadnom demokratskom svetu, gde su novinari zaštićeni kao beli medvedi, ovakva vrsta negovanja političke pragme se definiše, blago rečeno, kao totalitarna.
       Ako je ideja režima bila da pojača negativnu sliku o nama u svetu kako bi to u lokalnoj birtiji iskoristio u političkim obračunima i pobedničkim glorifikacijama, onda je, može se reći, uspeo. Ovakvi gestovi od kojih normalni ljudi dobijaju teške napade stida samo su novi dokaz da je ova autistično-totalitarna vlast ogoljena kao stara bludnica na obdukcionom stolu.
       Mentalna rafinerija RTS-a, koja svakodnevno propagira abrakadabrakaistički našminkani užas može i ovo proglasiti velikom pobedom. Konačno: uhapšena je teško bolesna i vremešna gospođa Trevisan, taj naš "opasni neprijatelj", i uskoro bi mogla biti i proterana iz zemlje.
      
       Mašala
      
       Luka Mičeta


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu