NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Bratimljenje sa dušmanima

("Učite od Sartra", NIN br. 2559)

      Iz teksta se može zaključiti da je g. Balić, doktor samoupravljanja opštenarodne odbrane, bratstva i jedinstva ili njima srodne "naučne" discipline i zato je "ostao zapanjen" mišljenjem dr Mihaila Markovića koje isključuje saradnju sa onima koji su bombardovali Srbiju i srpski narod u BiH. Jovan Dučić je pisao da je "bratimljenje sa svojim dušmanima nalik braku kakvih degenerika", jer se briše razlika između zločinaca i žrtve i time se žrtve u duhu ponovo ubijaju. Kod čoveka postoji i duhovna nevinost i, kada se ona jednom izgubi, više čovek ne može čestit biti. Akademik Marković sasvim dobro zna da treba prvo sarađivati sa svojim komšijama, ali ako su komšije pobili preko tri miliona Srba, onda etika nalaže prekid odnosa sa takvim komšijama, jer bi nastala etička degeneracija.
      
       Dimitrije Ristevski,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu