NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Prijateljsko proigravanje

General Vladimir Lazarević
NATO najavljuje manevre u koje su praktično uključili i ovaj deo Srbije u smislu podrške, odnosno mogućih "proigravanja" varijanti takozvanog brzog odgovora

      General Vladimir Lazarević, načelnik štaba Treće armije, ekskluzivno za NIN govori o bezbednosnoj situaciji na južnim granicama Srbije, o manevrima NATO-a najavljenim za mart i opravdanosti priča o mogućnostima ponovnog bombardovanja Jugoslavije.
       U takozvanoj kopnenoj zoni bezbednosti, a to je pojas dubine pet kilometara, i fronta u zoni armije oko 200 kilometara, bezbednosna situacija se, ocenjujemo, pogoršava. Ovo što se dešava u poslednjih nekoliko meseci predstavlja, praktično, metastazu krajnje nepovoljnog političko-bezbednosnog stanja na Kosmetu. Ona se širi na sve opštine koje su na obodu Kosmeta. Uslovno se može reći da tu postoje tri sektora: kuršumlijska opština, leskovački region i naročito Pčinjski okrug, odnosno opštine Bujanovac i Preševo. Incidente su izazvale šiptarske terorističke snage, pre svega ubačene sa Kosmeta, a nije isključeno i iz dela gde živi šiptarska nacionalna manjina u zoni kopnene bezbednosti. Bilo je više ubistava pripadnika MUP-a, meštana srpske ali i šiptarske nacionalnosti, teških krađa, upotrebe vatrenog oružja - raznih minsko-eksplozivnih sredstava, prisiljavanja na iseljavanje, zaposedanja čitavih sela, što su incidenti najteže kategorije. Selo Dobrosin (opština Bujanovac) je, recimo, zaposednuto snagama šiptarskih terorista. Osim toga više srpskih sela, naročito u kuršumlijskoj opštini iseljeno je. U Jablaničkom okrugu na teritoriji opštine Medveđa vrši se pospešivanje iseljavanja Šiptara na Kosmet a onda se insistira na njihovom povratku.
       Radi se o jednoj smišljenoj igri da se prikaže kako se iz Srbije vrši iseljavanje a, u stvari, sprovodi se obuka dela tog stanovništva na prostoru Kosmeta, posle čega se oni vraćaju na prostor Medveđe i naročito na prostor Bujanovca i Preševa.
       Poznata je činjenica da su sela Trnovac i Miratovac krijumčarska gnezda međunarodno poznata čak i iz prethodnih perioda. Sada se javno saopštava da će u martu doći do proširivanja tih sukoba sa ciljem da eskalira bezbednosni problem Kosmeta da se traži angažovanje međunarodnih snaga i na tom prostoru. Radi se o čistom terorističkom ataku na ukupno stanje bezbednosti. Snage bezbednosti, MUP-a i jedinice VJ, odnosno Treće armije, imaju pozitivan uticaj na ukupno stanje sa aspekta bezbednosti. U opštini Preševo, opštinski organi lokalne samouprave su praktično van ingerencije republičkih i državnih organa. Poznato je da su organizovali sastanke po džamijama i kojekuda radi raspisivanja referenduma i pripajanja Kosmetu.
       Uzroci ovakvog stanja su brojni ali se praktično mogu svesti na sledeću konstataciju: postoje i pisani dokumenti koji govore da Pčinjski okrug i tu teritoriju NATO zove "Istočnim Kosovom" i da postoje, rekao bih i planovi, za dalju destabilizaciju ovog dela Srbije.
       O kakvim je dokumentima reč?
       To nisu tajna dokumenta, oni o tome otvoreno govore. Sada najavljuju vežbovne aktivnosti za februar a naročito za mart u koje su praktično uključili i ovaj deo Srbije u smislu podrške, odnosno mogućih "proigravanja", kako oni kažu, varijanti "brzog odgovora". Sve što se do sada dešavalo, na stotine incidenata, govori o nepoštovanju međunarodnih sporazuma, jer snage Kfora nisu sprečile upade u zonu bezbednosti sa teritorije koja je sada pod njihovom ingerencijom. Bilo je incidenata i sa njihove strane kada su i snage Kfora povređivale zonu bezbednosti. Ne treba isključiti mogućnosti da se ovim incidentima a i manevrima o kojima govorimo, želi isprovocirati reagovanje pre svega Vojske Jugoslavije, ovde govorim o Trećoj armiji jer je to naša zona, da bi se našla opravdanja za preduzimanje nekih drastičnijih mera, diplomatskih i političkih a nije isključeno i vojnih.
       Ljudi koji žive u selima oko administrativne granice sa Kosovom sumnjaju da su adekvatno zaštićeni. Da li vi možete garantovati za bezbednost trenutne južne srpske granice?
       Svi pravci prema Kosmetu i od Kosmeta prema ovom delu Srbije su pod potpunom kontrolom i potpuno su obezbeđeni sa aspekta angažovanja vojske. A u samoj zoni bezbednosti su angažovane snage bezbednosti. Možda građani nemaju pravu informaciju o kontroli tih pravaca. Mislim na one u Topličkom i Jablaničkom okrugu. Kada je reč o Pčinjskom okrugu znam da nosioci lokalne samouprave pišu i međunarodnim organizacijama da je brojna vojska, u Preševu recimo, i da im to smeta. No, to je njihov problem. Dobronamerni ljudi koji žele da žive na ovim prostorima prihvataju pripadnike VJ kao svoju vojsku.
       Neki analitičari najavljene manevre međunarodnih snaga na Kosovu upravo i vide kao poruku VJ, odnosno kao odgovor na izjave koje dolaze sa najviših mesta u vojsci da će se njeni pripadnici vratiti u Pokrajinu.
       Ja imam svoj, rekao bih lični stav o tome. Nato je objavio da će u aprilu Evrokorpus da preuzme ulogu međunarodnih bezbednosnih snaga. Nije isključeno da ove vežbe ili manevri, mada to nisu manevri, imaju za cilj uvežbavanje preuzimanja komandne funkcije između Nato alijanse i Evrokorpusa. S druge strane, ne isključujem da oni na taj način žele da pokažu svoju spremnost da do kraja izvrše preuzeti zadatak i da neće dozvoliti povratak Vojske Jugoslavije i snaga MUP-a, u duhu Vojnotehničkog sporazuma, a naročito ne kako oni kažu "na drugi način". Ukoliko je poruka zaista upućena nama mogu reći da mi o tome posebno ne razmišljamo. Oni su i pre nekoliko meseci imali nekakve vežbe. Oni moraju da se uvežbavaju jer nikakva koordinacija među njima ne postoji, naročito u komandovanju.
       Postoji i nešto treće. Moguće je i da međunarodne snage bezbednosti žele da pokažu svoju snagu, da ne kažem mišiće, da je ova poruka namenjena Šiptarima na Kosmetu da se moraju malo obuzdati.
       Znači, neće biti odgovora na "dinamički odgovor 2000"?
       Ne, ali svakodnevnim našim planskim aktivnostima, praćenjem i procenjivanjem situacije u bližem i širem okruženju, svakako da vučemo određene poteze koji imaju zadatak da spreče bilo kakvo iznenađenje.
       Ko širi informacije o mogućem ponovnom bombardovanju Jugoslavije?
       Veoma često me poznanici i u liftu i na ulici pitaju da li je to moguće. Nekada se nasmejem a nekada se i zapitam: odakle to dolazi? Kada je u pitanju NATO, normalan čovek ne može da isključi ni takvu mogućnost. Ni prošle godine čitav svet nije verovao da će se oni odlučiti na ovakvu avanturu, na zločin nad čitavim jednim narodom. Dakle, nije isključeno. Međutim, analize koje se vrše, ukazuju da ne samo da nema razloga, kao što ga nije bilo i do sada, nego i da se svet promenio. Teško je i zamisliti da i NATO zemlje mogu pokrenuti svoje javno mnjenje a kamoli u svetu. Nije više svet kao što je bio pre agresije na našu zemlju. Promenilo se mišljenje i u drugim zemljama, da pomenem Rusiju, Indiju, Kinu... To je delić iz onog arsenala specijalnog rata koji se primenjuje gde god stignu.
      
       LJ. GOJGIĆ


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu