NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Šta da se radi
Ozbiljni ljudi
 

Igor Ivanović

Karte će se ponovo podeliti, ovoga puta na osnovu globalnih političkih stavova, a ne kao do sada na osnovu sitnih interesa i dnevnopolitičkog barometra

      Jasno je da je debalans političkih odnosa koji je u poslednje vreme nastupio kako u svetu tako i na Balkanu, nepovoljno uticao na sadašnju vlast. Usamljenom i izolovanom, preostaje mu samo jedno: očuvanje unutrašnjeg balansa! Po svaku cenu sitniti opoziciju, držati je razjedinjenom, grejati liderske sujete i pomagati nedemokratičnost u samim opozicionim strankama. Ovakvo stanje u kome je cela Srbija talac gvozdenih liderskih zavesa, režim će po svaku cenu pokušavati da održi, nadajući se uzaludno globalnim političkim promenama i novim tobožnjim kursevima u svetskoj politici.
       Padom ovog režima stvoriće se uslovi da se iz sadašnjeg pretpolitičkog stanja pređe u ozbiljno političko stanje. Tako što će doći do tektonskih poremećaja na političkoj sceni, kao posle "velikog praska" u kosmičkoj fizici, raspadaće se pojedine velike stranke, ukrupnjavaće se pojedine male, otvoriće se veliki prostor za nove, neukaljane ljude, formiraće se logičnije koalicije. Karte će se ponovo podeliti, ovoga puta na osnovu globalnih političkih stavova, a ne kao do sada na osnovu sitnih interesa i dnevnopolitičkog barometra.
       Zbog, blago rečeno, katastrofalne ekonomske situacije, nužno je da prva postmiloševićevska vlada bude marionetska. Ona će imati smisla samo ako u ekonomiji izvrši prvi stabilizacioni korak: reprogramira i otpiše dugove, izbegne ratnu odštetu, povoljno prođe u deobnom bilansu, dobije sredstva za oživljavanje privrede. Jer oni koji će nam ubuduće davati pomoći i kredite, želeće i kontrolu tih sredstava. Ta vlada mora i da otpočne procese povratka države u sve međunarodne institucije i prisustvo u evropskim integralnim tokovima.
       Uporedo sa tim nužno će biti formiranje velike koalicije modernog desnog centra, kao najodgovornije i najautentičnije političke snage. Njen prevashodni zadatak u ekonomskoj sferi biće da pomogne marionetskoj vladi da se stvore svi preduslovi za stanje liberalnog kapitalizma: privatizacija, forsiranje srednjih i malih firmi, potpuno otvaranje ka svetu i susednim državama prvenstveno, regionalni pristup u ekonomiji. Razvitkom liberalnog kapitalizma razvijaće se slobodno tržište, zdrava konkurencija, samim tim nezavisni mediji, stručno i depolitizovano sudstvo i bankarstvo. U suštinski centar biće postavljen građanin, kao paradigma slobode i dostojanstva.
       U daljim privrednim odnosima ova koalicija će programski i operativno forsirati tokove kapitala na srednjim i nižim nivoima, jer će se početna kreditna injekcija brzo istopiti ako taj serum ne dočeka spremna privreda. Iskustva zemalja bivšeg istočnog bloka nam to jasno pokazuju, razvile su se samo one zajednice koje su uspele da "prizemlje kapital", stvarajući tako čvrstu kapilarnu mrežu.
       U državnom i nacionalnom smislu koalicija modernog desnog centra će morati da izradi celovit i realan program, neku vrstu novog Načertanija. Povratak Srbije na mesto koje joj pripada kroz ekonomske i civilizacijske tokove, kroz takmičenje na slobodnom tržištu, kroz progresivnu demografsku politiku. Ne kao sada, kroz ratove i bedu, kroz laž i diktaturu. Iz takve matrice stvoriće se prihvatljivi i efikasni uslovi za rešavanje svih teritorijalnih pitanja, ne "samo do jedne reke", nego svuda gde u komšiluku Srbi žive, gradiće se čvršći poslovni mostovi sa svim našim ljudima u dijaspori. Odatle će se na moderan i demokratski način rešavati i pitanje Kosova, suštinsko pitanje našeg nacionalnog identiteta.
       Na unutrašnjem planu ova koalicija će morati da opere sve tradicionalne vrednosti koje je ovaj režim sistematski prljao, vraćajući ih u politički embrion svog delovanja. To će biti nastavak jednog nasilno prekinutog kontinuiteta, bez revanšizma, ali sa istorijskim rehabilitacijama i bez animoziteta ka zapadnoj politici. Biće to, u stvari, politika nacionalpragmatizma. U početnoj fazi kao korektiv marionetskoj vladi, neka vrsta "nacionalne savesti". Kasnije, kao snaga koja će nas uz oživljene nacionalne institucije povesti "prvi put sa ocem na jutrenje". (Autor je književnik iz Beograda)
      


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu