NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Imam važnija posla

(“Mićune, šta smo se dogovorili!”, NIN br.2590)

      Povodom pisma g. Nikole Miloševića, koje je reakcija na moj razgovor sa g. Stavrićem molim vas da objavite sledećih nekoliko rečenica:
       1. Pre desetak godina dao sam sebi reč da neću nikad ulaziti u polemiku, ma šta o meni rekli, koliko god me klevetali gospoda Vojislav Šešelj i Nikola Milošević, što su oni obilno koristili.
       2. Pismo g. Nikole Miloševića samo sobom govori dovoljno o motivima, nivou i karakteru pisca, da i kada bih želeo ne bih imao šta da dodam tom autoportretu.
       3. Trenutno ima mnogo važnijih poslova.
      
       DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu