NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Šumadijski Kauboj

NAZIV: O'stoja I Druge Priče
AUTOR: Miloš Krnjetin
IZLOŽBA: Grafiprof, Ošišani Jež, 2000.

      Milorad H. Jevtić
      
       U srpskoj karikaturi druge polovine dvadesetog veka pojavilo se nekoliko crtanih junaka koji su stekli široku popularnost. Pedesetih godina bila je to Dara Nijagara Dese Glišić, potom su, u raznim vremenskim razmacima, došli Kurir Fića, Pera Pešak i LJuba Truba - ličnosti kreirane perom Milorada Dobrića, a na stranice "Ježa" šezdesetih godina uselio se Strašni O'Stoja Miloša Krnjetina.
       Dara Nijagara je bila vragolasta parafraza filmskih zavodnica i vedri podsmeh prodoru zapadnjačkog uticaja na naše ulice, a Dobrićevi junaci su bili naši ljudi duhovito smešteni u našu svakodnevicu. Svi su oni bili koncipirani manje-više jednoznačno sa zabavno-humorističkom namenom. Nasuprot njima, Strašni O'Stoja je predstavljao daleko kompleksniji lik složenije karakterne strukture. Iako je proistekao iz kaubojskog miljea i često se služio iskvarenim engleskim upadicama, on je u suštini bio naš čovek u kome su se sjedinili erski smisao za humor, paraepsko doživljavanje tradicije, parodijsko interpretiranje bajki, savremena seljačko/građanska dvojnost...Bio je to lik koji je znao, ne samo da nasmeje čitaoca, nego i da ga naozbilji, pa i da mu postavi izazovne životne pitalice.
       Miloš Krnjetin (1925) brzo se izdvojio iz realističko-ilustrativnog stila kome se, pod uticajem Pjera, pa i popularnog ruskog trija Kukriniksi, priklonila većina naših karikaturista posle Drugog svetskog rata. NJegov "ružan" crtež, građen nemirnom linijom, sa izrazitim anatomskim i drugim deformacijama, stvarao je kalamburne scene praćene obiljem teksta koji nije imao samo verbalnu nego i likovnu funkciju. Bila je to stvaralačka novina koja bi donekle mogla da se uporedi sa onim što su uradili, na primer, Lubarda u slikarstvu ili Puriša Đorđević na filmu.
       Kako su u nas knjige karikatura veoma retke, tim više je vredan pohvale napor Redakcije "Ošišanog ježa" da u uslovima opšte oskudice objavi izbor odabranih radova svog dugogodišnjeg člana i urednika, popularnog Krnje.
       Zbirka počinje pitkim šalozbiljnim autobiografskim uvodnikom autora, a zatim se nižu izabrani stripovi i karikature iz njegovog bogatog opusa podeljeni u tematske skupine. Mnoga predstavljena ostvarenja su svojevrsna hronika proteklih decenija, a ne mali broj, svojom aktuelnošću, mogao bi da nosi oznaku današnjice. Knjiga se završava prikladnim slovom, pravim malim esejom punim duha i topline, urednika ove "Ježeve edicije", Radivoja Bojičića.
      


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu