NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Politika i demokratija

dr Jovan Komšić

      Institut društvenih nauka je nedavno objavio knjigu dr Jovana Komšića pod nazivom "Teorija o političkim sistemima - demokratija i autoritarizam". U knjizi su temeljno i sistematično obrađeni demokratski procesi i institucije, predstavljena je kritika "realnog socijalizma" i istaknut problem tranzicije real-socijalističkih društava i našeg društva. "Nad svakom opšteteorijskom temom demokratije 'lebdi' i pitanje uslova i pretpostavki stabilizacije tzv. 'novih demokratija' u zemljama bivšeg 'real - socijalizma'", kaže dr Jovan Komšić. "Posebno je značajan zadatak da se prezentuju pretpostavke naučnog razumevanja i objašnjenje problema države, prava i politike. Da bi se stvari i ideje na pravi način artikulisale, tako da mogu postati upotrebljivo 'uputstvo za čitanje' savremenih tema i dilema, neophodno je da nauka o demokratiji poseduje sopstvenu istoriju." Najveći deo knjige je socijalne prirode, ali sadrži još i pravna, politikološka, filozofska, kulturološka pitanja.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu