NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Prvi sastanak žirija

NIN-ova NAGRADA KRITIKE ZA ROMAN GODINE

      Žiri za NIN-ovu nagradu kritike za najbolji roman godine održao je prvi sastanak u neizmenjenom sastavu: Svetozar Koljević, predsednik i članovi Đorđije Vuković, Aleksandar Ilić,Boško Ivkov i Teofil Pančić. NIN-ova nagrada kritike za roman godine dodeljuje se početkom godine za roman napisan i prvi put objavljen na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.
       Dela koja konkurišu za NIN-ovu nagradu mogu prijavljivati i predlagati autori, izdavači, organizacije i institucije, pojedinci, uz obavezu da žiriju dostave - na adresu NIN, Cetinjska 1, Beograd - primerke dela koje predlažu za nagradu, a pravo predlaganja imaju i sami članovi žirija.
       Žiri NIN-ove nagrade radi samostalno. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja svih članova.
       Nagrada se dodeljuje u novčanom iznosu. Uz novčanu nagradu dodeljuje se i diploma.
       Žiri nastavlja rad i moli predlagače da što pre pošalju dela koja su u konkurenciji za nagradu kako bi se blagovremeno obavilo ocenjivanje.
       Generalni sponzor NIN-ove nagrade kritike za roman godine je, kao i dosad, JUBANKA AD, Beograd.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu