NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Reč nedelje<br>Jovan Ćirilov
Moleban

      Upravo kada sam i sam razmišljao da jednu od ovih kolumni posvetim reči moleban, na NIN je stigla dopisnica ljubaznog čitaoca, nažalost potpis je nečitak, koji između ostalog piše: "Pojam molepstvije našao sam u više naših rečnika, a moleban ni u jednom. Radovalo bi me kada biste uspeli da nas uverite da su naše sumnje neosnovane." Čitalac piše i da mu reč moleban zvuči kao "novokomponovana" crkvenoslovenska reč.
       Iako sam još kao dete pre Drugog svetskog rata učio veronauku, reč moleban sam, kao i Vi, dragi čitaoče, prvi put čuo poslednjih godina. Reč, međutim, nije "novokomponovana" već stara crkvenoslovenska reč, koju je Srpska pravoslavna crkva u poslednje vreme vratila u upotrebu. Patrijarh Pavle je držao moleban ispred hrama Sv. Save povodom velike promene na našoj javnoj sceni 6. oktobra za spas i srpsko pomirenje.
       Citirajući rečnike u kojima se objašnjava reč moleban, ujedno ćemo i vi i ja saznati šta ona znači:
       "Moleban m. crkvenoslovenski, prigodni molitveni obred, molitva" (Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga XIII, Srpska akademija nauka i umetnosti, 1988).
       U tek izašlom Velikom pravoslavnom enciklopedijskom rečniku, zapravo prevodu ruskog rečnika iz 1913. g., u izdanju novosadske "Pravoslavne reči", pojam se objašnjava podrobnije:
       Moleban (molban), crkveno bogosluženje kojim se obavlja molitva zahvalnosti ili molenja. Molbani mogu biti zajednički, koji se obavljaju u hramu pre i posle liturgije, posle jutrenja ili večernja, i lični, koji se mogu obavljati i u kući po želji određenih lica. U zajedničke M. se ubrajaju: "1) M. carski koji se održavaju u određeno vreme, 2) M. povodom praznika hramova, 3) M. povodom velikih državnih događaja, 4) M. povodom opštih nedaća. Redosled službi M. nalazi se u Knjizi molbanih pojanja i u Trebniku.
       Navodeći Knjigu molbanih pojanja jasno je da je reč moleban imenica nastala od crkvenoslovenskog prideva, kao i reč večernje, skraćivanjem sintagme večernja služba. Stara reč moleban pripada rečima nastalim od staroslovenskog glagola moliti, koja je, po Skoku, vezana za stare paganske običaje Slovena i značila je prinositi žrtvu.
       Toj porodici reči pripada i reč molepstvije, slična po značenju molbanu, s tim da moleban ima daleko određenija pravila. Iz jednog kratkog razgovora na ovogodišnjem Sajmu knjiga s vladikom g. Atanasijem, saznao sam da se za moleban koristi pravoslavni kanon, bogoslužbeni ciklus od devet pesama iz 8. veka. Molepstvije (po Rečniku SANU "kraći prigodni crkveni obred, molitva koja se održava u određenim prilikama") ima manje formalizovan karakter od molbana.
      
      


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu