NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Štap i šargarepa<br>Dragoslav Rančić
Žandari i lopovi

Kriminalci su brže prihvatili globalizaciju nego policajci. Međutim, Konvencija UN protiv organizovanog kriminala dozvoljava državama uvid u tajne bankarske račune građana optuženih za kriminal. Sad će Mlađan Dinkić svakako lakše tragati za ilegalno iznesenim milijardama iz naših banaka

      Ako neprijatelji širenja ljudskih prava pokušaju da iskoriste otvorenost i mogućnosti globalizacije za svoje ciljeve, onda ćemo mi morati da se koristimo istim sredstvima da bismo odbranili ljudska prava i porazili kriminal, korupciju i trgovinu ljudima."
       Ove reči zvuče kao objava rata klasnom neprijatelju koji ugrožava ideologiju ljudskih prava i globalizaciju, a u stvari su samo politizovana pretnja Kofija Anana organizovanom kriminalu širom sveta. Uz oštar politički rečnik, Ujedinjene nacije su usvojile, prvi put otkad ljudi kradu i varaju ili se ubijaju zbog krađe i prevare - a to znači prvi put otkad svet postoji - neku vrstu opštevažećeg i praktičnog međunarodnog zakona protiv kriminala.
       Dokument, koji je na konferenciji UN u Palermu usvojilo preko 120 članica, uključujući i Jugoslaviju, zove se Konvencija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i obavezuje sve zemlje da ojačaju svoje zakonodavstvo i pravosuđe "na četiri glavna fronta": protiv organizovanog kriminala, pranja novca, korupcije i ometanja pravde. Kad Konvenciju ratifikuju parlamenti u najmanje 40 zemalja, ona će biti obavezna za sve članice UN, bez obzira na to da li su je sve potpisnice ratifikovale ili nisu.
       Prema odredbama ovog dokumenta, članice UN dužne su da se bore ne samo protiv svojih, nego i protiv tuđih ili međunarodno organizovanih mafija.
       Pružanje utočišta kriminalcima biće zabranjeno, a njihovo izručenje Interpolu obavezno. Sva dobra stečena na nezakonit način, ne samo u zemlji vlasnika nego i bilo gde drugde, podležu konfiskaciji. Neće više biti tajnih ili anonimnih bankarskih računa. Sve banke sveta, čak i u zemljama čije se bankarsko poslovanje zasniva na tradicionalnoj diskreciji, kakva je, na primer, švajcarska ili na polujavnom pranju novca, kakvi su, na primer, Sejšeli, biće dužne da ovlašćenim institucijama drugih zemalja otkriju stanje na računima vlasnika optuženih za kriminal. (Nama kao da se nasmešila Justicija: guverneru Narodne banke Mlađanu Dinkiću biće sada svakako lakše da traga za ilegalno iznesenim milijardama maraka iz Jugoslavije.)
       Najavljena je organizovanija borba protiv jednog iskonskog zla u vreme kad nam nekadašnje priče o žandarima i lopovima izgledaju zapravo naivno i čedno. Povezivanje sveta i sve razvijenije komunikacije među zemljama prati i povezivanje mafija i organizovanog kriminala uopšte. Evoluciju savremenog društva prati i brza evolucija mafije. Što je policija savremenija i bolje opremljena, to je kriminal usavršeniji. Nastaju i nove, ranije malo poznate ili malo rasprostranjene, vrste kriminala.
       Danas je trgovina ljudima, posebno ilegalnim imigrantima i prostitutkama, najunosniji ilegalni biznis posle šverca droga. Pranje novca je u nekim zemljama bezmalo državni posao. Gotovo da nema zemlje koja ne zna za spregu modernih mafijaša i političke elite. Mafijaši rade preko Interneta i imaju svoje hakere za provalu u banke.
       U jednom izveštaju Saveta za nacionalnu bezbednost SAD, objavljenom upravo u vreme kad je u Palermu zasedala konferencija UN, ističe se da širom sveta povezane sofisticirane mafijaške mreže već predstavljaju direktnu pretnju američkoj bezbednosti i samom konceptu ekonomske globalizacije.
       "Ruske, kineske, nigerijske, bliskoistočne i italijanske bande oduševljeno su prihvatile globalizaciju i savremenu tehnologiju da bi proširile svoje domene i zaobišle policiju", kaže se u izveštaju. (Naš prostor je nepravedno nepomenut. Zato su Englezi tu: tvrde da je sicilijansku mafiju, za koju se mislilo da je na izdisaju, znatno ojačao šverc droga, oružja, ženskog roblja, cigareta i alkohola preko Balkana i Jadrana.)
       Izgleda da su u savremenom nadmetanju između žandara i lopova ovi drugi srećniji zbog širenja globalizacije. Tvrdi se, zapravo, da je policija više usmerena na suzbijanje kriminala u regionalnim i nacionalnim okvirima, dok su kriminalci ispoljili više sluha ne samo za sivo ili zabranjeno tržište, nego i za slobodnije tokove novca, ljudi i poslovnih informacija.
       Svoj uspon u globalnim razmerama organizovani međunarodni kriminal često duguje masovnoj korupciji i sprezi sa ljudima na vlasti, posebno u zemljama koje tek prihvataju tržišnu privredu ili prolaze kroz tranziciju. Ono što je nekad činila sicilijanska mafija u Italiji, danas u Rusiji čine moćna kriminalistička organizacija "Solncevo" i magnati koji trguju naftom i gasom, a u Kini "Banda velikog kruga", koja se specijalizovala ne samo za šverc heroina i emigranata, nego i za krađu automobila, vrlo složene ilegalne finansijske operacije u stranim bankama.
       Razvijeni svet postaje posebno osetljiv na krađe patenata, tehnoloških izuma i intelektualne svojine uopšte. Smatra se da se svaki treći kompakt disk i bezmalo polovina softvera za kompjutere nalaze na svetskom tržištu zahvaljujući beskrupuloznosti i spretnosti međunarodne tehničke piraterije, koja često operiše uz blagoslov država.
       Inače, sam Palermo je najbolje posvedočio da mafija ne samo da nije oslabila nego da nije ni bez duha. Zamisao je bila da se odlučnost sveta u borbi protiv organizovanog kriminala manifestuje upravo u kolevci sicilijanske mafije. Uspelo se u tome, ali je ostao smešan rep: otkrilo se da su konferencijski centar, u kome je skup održan, izgradile firme na koje se sumnja da su - pod kontrolom mafije!


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu