NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Linč u televiziji

      Takovskom je, pišteći, silazio bager...
       ... Policijski štab, 16,40.
       Neidentifikovani oficir - Avali 10: "Dejstvo nema značajnijeg efekta."
       Avala 10: "Nastavi da dejstvuješ! Nastavi!"
       Oficir: "Buldožer je došao na vrata! Zatvoriće me, nema ko da me podrži."
       Avala 10: "Dejstvuj racionalno i koristi ono što sam ti rekao!"...
       ... LJilja Jovanović je već bila obučena, i uzela je tašnu, kada je u veliku sobu privredne i unutrašnje rubrike, nešto posle 17 časova, uleteo neki momak i viknuo: "Izlazite napolje!"
       U sobi su u tom trenutku bili LJiljana Milanović, Staka Novović, Spomenka Jović, Lidija Radulović, Vera Rajčević, Dragana Vukelić, Ružica Vranjković, Rajko Rakićević, Sonja Đurić, Saša Barbulović, Dušan Vojvodić... I svi su krenuli bez reči. Jedna montažerka je probala da se sakrije u plakar. LJilja Jovanović izašla je među poslednjima. Sonja Đurić i ona držale su se za ruke...
       Na stepeništu ih je čekao špalir. Saša Barbulović je digao ruke. Neko je vikao: "Nemojte žene!" Saši Barbuloviću je glava odletela unazad. Udarali su ih pesnicama, pajserima i nogama. LJilji se neko uneo u lice. "Kurvo Miloševićeva!", vrisnuo je.
       Na odmorištu, između drugog i trećeg sprata stajao je čovek u policijskoj uniformi. Vikao je: "Šta ste čekali, koju materinu! Da svi izginete zbog jednog čoveka!" LJilju Jovanović niko nije udario. Po ostalima je pljuštao, bezobziran i ružan, narodni gnev...
      
       ... Rade Veljanovski je, s letvom, stajao u dnu stepeništa, između drugog i trećeg sprata. Milanović, u plavoj košulji i sivoplavim pantalonama, silazio je prvi. Lidija Radulović je išla iza. "Tako nam je kada nam ulaze demokrate", rekla mu je. Veljanovski nije rekao ništa. Potrčao je za njima.
       ... Milder je utrčao na glavni ulaz. Do pojasa go, sa šlemom, štitom i pendrekom, jurnuo je hodnicima. Dva momka iz Šapca znala su put. Na četvrtom spratu prošli su kroz čitav lavirint. Tu, u jednom od mnogih prolaza, naleteli su na Milorada Komrakova, glavnog urednika RTS-a. LJudi su ga već vukli, a on je već cvileo: "Nemojte ljudi! Nemojte!"
       Kasnije je Milder mislio da je pogrešio. Tada jednostavno nije mogao. Nešto na licu izbezumljenog čoveka, možda nešto u čitavoj toj priči, sprečilo ga je da ga i takne.
       Stavio mu je šlem na glavu. "Čuvajte me!", molio je Komrakov. Neko je doneo ćebe. "Nemojte!", kukao je Komrakov. Pokrili su ga i izveli iz zgrade. Šapčani su ga držali ispod ruku. Milder je, smrknut, sa podignutim štitom išao pored. Do Skupštine Beograda glavnog urednika RTS-a niko nije prepoznao...
       Staka Novović je jedina izašla sa podignutom glavom. I najgore je prošla. Krenula je ne ka Petoj gimnaziji, iza koje je, možda, postojao spas, već ka Tašmajdanskom parku iz kojeg su, izobličene gnevom, stizale nove grupe demonstranata.
       Nada Kovačević je potrčala za njom. "Uopšte ne znam šta mi je bilo", pričala je posle, "videla sam da u rukama drži kesu, neki provijant, i vrisnula sam 'Daj mi to!"
       Nikada nije saznala šta je tačno bilo u kesi. Staka Novović ju je stisla i rekla: "Ne dam!" Nada je podigla kišobran.
       Staka Novović je pala, pravo u neki pesak, gomilicu ostalu na gradilištu. Narod je pritrčao.
       "Nije bilo udaraca", kazala je kasnije Nada, "posipali su je peskom, odozgo, i pljuvali."
       Nada se odmakla. Glavna spikerka Radio-televizije Srbije sedela je u pesku, čvrsto držeći kesu. Glasno je plakala.
       I tada je, iz ulaza starog dela zgrade u Aberdarevoj, izleteo Dragoljub Milanović. Napravio je nekoliko koraka, sapleo se i pao. LJudi su ga opkolili. Milanović je vrisnuo.
       Rade Veljanovski je stajao samo nekoliko metara dalje. I začudio se kada je video kako je generalni direktor RTS-a odjednom odskočio. "Kao zver", opisao je posle Veljanovski. "Izleteo je iz tog klupka, odskočio i potrčao, ne prema Petoj gimnaziji, nego ka nedovršenom ulazu u staklenu zgradu. Pravo u gomilu."
       Demonstrantski "topli zec" se otvorio da ga primi. Milanović je, zbunjen zastao. Krug oko njega se zatvorio. Veljanovski je pomislio: "Mrtav je!" Krici su ga u to ubedili...


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu