NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Pod Maginim krilom

NAZIV: Moj život, Maga Marija Magazinović
PRIREDILA: Jelena Šantić
IZDAVAČ: CLIO biblioteka, Klepsidra, Beograd 2000.

      Mirjana Zdravković
      
       Moj život Mage Magazinović, knjiga u formi dnevnika, stilom i životnom neposrednošću, primicanjem "stvarima" do one najskrivenije suštastvenosti u njima, jeste filozofski traktat o prinošenju vlastitog "života i priključenija" na "žrtvu"; stavljanje ličnog u epohu. Maga Magazinović, moja profesorka, nesamerljivim znanjem i skromnošću, dosledna moralnom načelu od početka do kraja života, nadvisila je Kantov postulat: "I plavo nebo nad nama, ...i moralni zakon u nama"...
       U izvanrednoj opremi (D. Atanasovića), u biblioteci Klepsidra (urednik Z. Hamović, predgovor i priređivanje Jelena Šantić, pogovor i faktografsko-bio-bibliografski dodatak Marija Janković), knjiga Moj život (sa likovnim prilozima M. Savića i S. Lončarevića), obuhvata ne samo lični život ove genijalne žene već i istoriju XX veka kao raskršća vekova. Ukrštanjem starog i novog, ona je uzorita knjiga u kojoj su atavistički porivi hibridizovani sa najprogresivnijim idejama jednog usamljenog borca za ljudska prava i prosvećenost. Sama Maga jeste - knjiga.
       U svojim sećanjima (1882-1927), gđa Maga nam, kao učesnik i svedok, kao spiritus movens savremenog i svevremenog duha oslobađanja od normi i kodeksa (kao zagovornica R. Labana, E. Ž. Delkroza, I. Dankan i M. Rajnharta) razotkriva, sloj po sloj, korak po korak, u diskontinuiranom vremenu, istoriju srpskog i evropskog društva XIX i XX veka. Prožeta socijalističkim idejama S. Markovića (ali ne pripadajući nikome osim sebi), Maga je, životom i radom u brojnim područjima (novinarstvo, igra, muzika, filozofija, filologija, istorija, biologija, matematika, koreutika, koreografija), inspirisana lokalnom (narodnim pesmama i igrama) ali i sveopštom kulturom, anticipirala jedan novi svet. Ne duh feminizma kako se olako veruje, već duh oslobođenog "tela i duha". Duha same slobode. Stoga je knjiga Moj život - alfa i omega.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu