NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Nastavlja se po starom

Medijski tim je apelovao na novu vlast da razvije procese saradnje sa medijima, ali da se uzdrži od brzopletih mera na osnovu sadašnjih, loših zakonskih rešenja

      Medijski tim u Srbiji za saradnju sa Paktom za stabilnost jugoistočne Evrope ocenio je prošle nedelje da se predizborna obećanja Demokratske opozicije Srbije (DOS) o uspostavljanju i razvoju slobodnih, profesionalnih i autonomnih medija ne ostvaruju, što ukazuje na nastavak političke kontrole medija.
       U saopštenju sa sastanka Medijskog tima, navedeno je da nova vlast DOS-a ne ispunjava predizborna obećanja o neuplitanju političkih centara moći u uređivačku politiku medija, a da dokaz za to predstavlja način na koji su konstituisani upravni odbori Tanjuga, Borbe, Televizije DŽU info, pa i Radio-televizije Srbije (RTS). Tom ocenom izražena je podrška nedavnom zaključku sa sastanka predstavnika Nezavisnog udruženja novinara Srbije, nevladinih organizacija i sindikata "Nezavisnost" RTS-a i glavnih i odgovornih urednika elektronskih i štampanih medija. Istovremeno, Medijski tim je apelovao na novu vlast da razvije procese saradnje sa medijima, ali da se uzdrži od brzopletih mera na osnovu sadašnjih, loših zakonskih rešenja, donetih za vreme vlasti bivšeg jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševića.
       Izraženo je i očekivanje da će nova vlast intenzivirati rad na usvajanju nove, savremene i evropskim standardima prilagođene zakonske regulative, čiji bi krajnji cilj moralo da bude uspostavljanje ravnopravnih uslova za sve medije i transformisanje državnih u civilni servis, pod kontrolom predstavnika organizovane društvene javnosti.
       Medijski tim razmotrio je i realizaciju procesa tranzicije medijske sfere, koji s predstavnicima medija, ekspertskih timova, državnih organa i međunarodnih institucija i organizacija, koordinira beogradski Medija centar.
       Kao Savet tog projekta, Medijski tim usvojio je plan rada koji predviđa niz konkretnih aktivnosti - od inicijative da pravni ekspertski tim pri Medija centru u najkraćem roku definiše nacrte zakona o javnom informisanju i zakona o radiodifuziji, do konkretnih početnih koraka u pravcu transformisanja državnih medija u javni medijski sistem.
       Medijski tim u Srbiji za saradnju sa Paktom za stabilnost čine Lila Radonjić, Gordana Suša, LJubica Marković, Snježana Milivojević, Dragoljub Žarković, Veran Matić, Zoran Jeličić, Slobodan Vučetić i Prvoslav Plavšić. Koordinator tima je Vladan Radosavljević.
      
       BETA


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu