NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Nepoželjni Bogoljub

Bogoljub Karić

      Nedavna odluka o ukidanju kaznenih mera protiv Srbije i SRJ dopunjena je Klintonovim amandmanom o uspostavljanju "ciljnih sankcija" na čijem udaru su se našle 82 osobe kojima je zabranjeno putovanje i poslovanje u SAD. Jedna od njih je i Bogoljub Karić, bivši srpski ministar i vlasnik BK kompanije, koji tim povodom za NIN kaže: "Kako sam ranije obavestio javnost, u oktobru sam angažovao poznatu svetsku revizorsku kuću Deloitte&Touche da pregleda poslovne knjige Karić banke i ostalih članica BK grupe. Inspektori finansijske policije, NBJ, uprave prihoda i inspektori koji se bave otkrivanjem privrednog kriminala su već dva meseca u našoj kući, što smatram redovnom proverom poslovanja. O svim nalazima revizorske kuće i nalazima inspekcijskih službi javnost će biti detaljno upoznata. Do tada, moje ime na američkom spisku ne predstavlja nikakvu optužbu već grešku koja će vrlo brzo biti dokazana i ispravljena."
       Bogoljub Karić tvrdi da Karić banka nikada nije pripadala grupi "piramidalnih banaka", da ih nije osnivala i da se u njoj nikada nisu nalazila sredstva državnih fondova niti novac institucija na kojima je počivao bivši režim. "Banka ni u čemu nije uživala povlašćen status. Zato će jedan od prvih zadataka nove vlasti biti da utvrdi tačan i precizan spisak banaka i pojedinaca koji su se time bavili. Na tom spisku, mog imena, imena članova moje porodice i imena moje banke - neće biti", kaže Karić.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu