NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Pall Mall! Mislite o tome!

("Slatko i gorko", NIN br. 2611)

      Sada je jasnije šta smeta g. Novakoviću i zašto se toliko jedi? Ne smeta njemu toliko trodelni feljton napravljen na osnovu Konstantinovićeve poslednje knjige "Beket prijatelj", nego Konstantinović lično i njegovo delo "Filozofija palanke". "Mit filozofa R. K.", veli on, "pritiskao nas je i još pritiska kao mora. Zasnivao se na potrebi jedne minule epohe da se razobliči srpski ('palanački') mentalitet, pa i narodni identitet. Zbog takve gadljivosti prema 'palanačkoj filozofiji' koja u Srbiji vladaše, Rade Konstantinović (kakvo palanačko tepanje i prisnost!) je postao omiljeni salonski filozof čije su misli opsedale medije u doba 'samoupravnog socijalizma'. Dok su neki drugi filozofi, pišući o drugim temama, imali razne neprijatnosti - 'Filozofija palanke' bila je politički hit".
       U svojoj zaslepljenosti, svojstvenoj nacionalistima, g. Novaković ispisuje vlastiti portret, prepun zabluda, uveren da je najzad došlo njegovih par minuta. On, međutim, potvrđuje i uzdiže delo koje bi da porekne, koje ga pritiska kao mora (u ime plemena naravno) koje pripada, kako veruje, minuloj epohi i koje je bilo "politički hit". Na našu nesreću, posle svih ratova, nesreća i stradanja, vođenih u ime ove "religije zatvorenosti" "Filozofija palanke" je upravo danas "politički hit", kako se izrazio g. Novaković. Osvrnite se oko sebe Novakoviću, jer duh palanke je još uvek na delu. Možda ste jedino u pravu da je ovo "pozorište mržnje" i "provala varvarstva" počelo u salonima. A "nema zemlje u kojoj on nije moguć", kako je pisao Konstantinović, upravo taj palanački duh, koga Vi slavite g. Novakoviću, kao "pokušaj duha da se vrati plemenu" i koji je "u samom korenu srpskog nacizma kao krajnjeg izraza srpskog nacionalizma".
       Gde Vi živite? Naročito je providan Vaš pokušaj da se prikažete kao "otporaš". Da li znate da u Beogradu posle svega izlazi časopis "Srpska organska misao" koji objavljuje članke Dimitrija LJotića i druge priloge "namenjene srpskim domaćinima"?
       Pall Mall! Mislite o tome!
       NENAD DAKOVIĆ,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu