NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Šta da se radi
Knjige kao hleb i mleko
 

PETAR ŽIVADINOVIĆ

U ime izdavača i knjižara Srbije i Crne Gore i u svoje lično ime predlažem Vladi Republike Srbije da po ubrzanoj proceduri pokrene postupak za bezuslovno ukidanje dela poreskih propisa koji se odnose na knjigu i publikacije od vrednosti, sa obrazloženjem da su knjige građanima naše zemlje, naročito njenim najsiromašnijim slojevima, nasušna potreba kao hleb i mleko

      Ugledni pisac Milorad Pavić je nedavno izjavio da će zbog novih poreskih globa kojima su nove vlasti udarile na izdavaštvo, razmisliti da li će ubuduće objavljivati svoje knjige u Srbiji. Reakcije nekih od predstavnika vlasti na ovo umesno upozorenje bile su potpuno neodmerene i lišene neophodnog uvažavanja mišljenja javne ličnosti koja već dve decenije pronosi slavu naše kulture na svetskoj sceni. Naša je građanska dužnost da ne posustajemo u opominjanju i pritiscima na narodne predstavnike u vlasti, naročito kada vidimo da su na putu da učine ozbiljne greške.
       Tako sam i ja, u svojstvu predsednika strukovne organizacije, blagovremeno, pre razmatranja u Skupštini Srbije u pisanoj formi skrenuo pažnju gospodinu Božidaru Đeliću na sledeće: "Izdavači koji su u toku poslednje decenije poslovali pod najgorim ekonomskim uslovima u istoriji ove delatnosti na našim prostorima, ne dovode u pitanje dobre namere koje ima Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije. Nema nikakve sumnje da je nova poreska politika potrebna, ukoliko želimo ozdravljenje naše posrnule ekonomije i normalno funkcionisanje budžeta Republike kako bi nam i država bila usklađena sa evropskim merilima...
       Međutim, nijedno pravilo se ne primenjuje bez opravdanih izuzetaka. Porez na promet koji nameravate da uvedete i u oblast izdavaštva državi će doneti neznatnu trenutnu korist, a trajno (zbog pogoršanja uslova privređivanja, a time i pada konjunkture) mnogo veću štetu. Izdavači i knjižari naše zemlje, u čije ime Vam se obraćam, od Vlade Republike Srbije i Vas lično s razlogom očekuju da preispitate predlog novih poreskih propisa i knjigu ipak izuzmete od oporezivanja na promet."
       Nebitno je za priču što na ovo pismo nisam dobio odgovor ni od najnižeg činovnika u hijerarhiji Ministarstva finansija i ekonomije. Bitno je da je Skupština Republike Srbije po ubrzanoj proceduri usvojila nove poreske propise u kojima knjiga i druge publikacije od vrednosti nisu izuzeti od oporezivanja na promet onako kako su tražili izdavači i praktično čitava kulturna javnost. Već sutradan su revnosni finansijski inspektori obišli knjižare i naredili da izvrše popis sve robe i u cene uračunaju porez od 20 posto, čak i na one knjige koje su rešenjima Ministarstva kulture prethodnih vlada Republike Srbije bile oslobođene od poreza na promet. U međuvremenu, očekujući najavljeno tumačenje donetih propisa, čitava izdavačka produkcija se na tržištu tretira kao šund i kič, a i najava nekih komisija koje će procenjivati koja su dela vredna a koja bezvredna, nije nimalo smirila duhove. Dakle, kako stvari sada stoje, nema nikave sumnje da je novim merama ekonomske politike položaj knjige postao gori, a ne bolji.
       Šta da se radi? Ako se desila neka promena posle 5. oktobra 2000, onda je to sigurno oslobađanje građana od straha da će biti žrtve represije ukoliko slobodno izraze svoje mišljenje, pa i neslaganje sa merama vlasti. Ali nama treba i više od toga: da vlast stvarno, kako je lepo kazao gospodin Zoran Đinđić kome valja verovati na reč, bude servis građana. Stoga, u skladu sa političkom filozofijom nove vlasti, u ime izdavača i knjižara Srbije i Crne Gore i u svoje lično ime predlažem Vladi Republike Srbije da po ubrzanoj proceduri pokrene postupak za bezuslovno ukidanje dela poreskih propisa koji se odnose na knjigu i publikacije od vrednosti, sa obrazloženjem da su knjige građanima naše zemlje, naročito njenim najsiromašnijim slojevima, nasušna potreba kao hleb i mleko.
       Povlačenje jedne pogrešne odluke ne bi narušilo autoritet vlade koja uživa narodnu podršku, nego bi ga, naprotiv, ojačalo. Veličina jedne politike nije u nepogrešivosti, nego u spremnosti da bez oklevanja ispravlja i tuđe i vlastite greške.
      
       (Autor je generalni direktor "Paideje" i predsednik Skupštine Udruženja izdavača i knjižara Srbije i Crne Gore)


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu