NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Časovi retorike za sudije

prof. dr Obrad Stanojević

      Prošle nedelje grupa profesora Pravnog fakulteta u Beogradu održala je trodnevni seminar iz retorike, s posebnim osvrtom na sudsko besedništvo, za beogradske sudije, a po pozivu predsednika Prvog opštinskog suda Vojkana Simića. Na seminaru su učestvovali i američki profesori Lobel i advokat Robertson, tih dana gosti Pravnog fakulteta. Odziv je bio veliki, oko stotinu uglavnom mlađih sudija.
       - Ne znam da li su sudije zadovoljne, ali mi jesmo pažnjom koju su pokazali i pitanjima koje su postavljali. I naši gosti iz Amerike bili su impresionirani - kaže prof. dr Obrad Stanojević, prvi retoričar Pravnog fakulteta u Beogradu.
       A potom prof. Stanojević objašnjava smisao lepe reči:
       - Retorika uopšte, a posebno sudska retorika, nema mnogo značaja u određenim režimima, gde ne postoji nezavisnost sudstva, gde se mnoge stvari rešavaju telefonima, gde govorništvo nije važno ni za napredovanje u politici, ni u bilo kojoj karijeri. Međutim, u demokratiji esencijalna stvar je izgovorena reč. Tu treba da umesto argumenata sile zavlada snaga argumenta. I tu treba da se otvori široko polje ljudima koji imaju šta da kažu i umeju to da kažu, i mogu da se bore za te svoje ideje, na civilizovan način.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu