NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Neplivač na Moravi

("Evropska ucena", NIN br. 2629)

      Sumnjam da je dr Ivan Matić stvarno napisao da se ispod đerdapske brane nalazi 500 miliona tona evropskog industrijskog mulja, jer se mulj ne taloži ispod nego samo uzvodno od brane.
       Tvrdnja da će đerdapska brana biti sve plića i da će struje biti sve manje, zasniva se na besmislenim pretpostavkama, jer je u Đerdapu izgrađena protočna hidroelektrana kod koje proizvodnja struje zavisi od protoka i visinske razlike vode uzvodno i nizvodno od brane. Dunav za dogledno vreme neće presušiti, a nizvodno od brane nema taloženja koje bi smanjilo visinsku razliku gornje i donje vode.
       Čak i katastrofičari znaju da plavljenje južnog Banata može samo da se smanjuje, jer se kroz zamuljeno rečno korito manje vode proceđuje nego što se proceđivalo kroz prirodno - peščano.
       Uzgred, možda bi valjalo da ne potcenjujemo narodnu izreku po kojoj onaj koji ne zna da pliva, ne treba da ide na Moravu.
      
       VLADAN ZDANSKI,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu