NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Neznanje i cinizam

("Moj tekst je metafora", NIN br. 2629)

      Gospodine Neneziću, većina Vaših izjava u tekstovima "Tuberkuloza kao sudbina", NIN br. 2626 i "Moj tekst je metafora", NIN br. 2629, jesu neistinite i cinične. Vaše tvrdnje da smo na dnu Evrope u pogledu tuberkuloze i poređenje naše zemlje sa Bangladešom i Severnim Vijetnamom nije nikakva metafora već neodgovorna, nedokumentovana i, pre svega, neistinita izjava. U mom odgovoru "Nije tačno", NIN br. 2628, okarakterisao sam Vaš tekst samo kao neodgovoran i, za razliku od Vas, vodio sam računa da Vas ne uvredim.
       Iza svojih izjava odgovorno stojim kao: nacionalni koordinator za tuberkulozu u evropskom projektu koji se bavi praćenjem tuberkuloze u Evropi pod pokroviteljstvom SZO, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Prištini angažovan kao profesor pulmologije na poslediplomskim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao viziting profesor Kolumbija univerziteta u NJujorku, kao predsednik sekcije pneumoftiziologa SLD, kao savezni ekspert za pulmologiju, kao autor pet izdanja monografije "Bolesti pluća", od kojih je poslednje izdanje iz 1999. g., odlukom Veća za poslediplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prihvaćeno kao udžbenik za studente medicine i poslediplomsko usavršavanje iz pulmologije na istom fakultetu.
       U svom prethodnom odgovoru "Nije tačno", NIN br. 2628, bio sam veoma jasan i određen i stoga ne želim da ponavljam niti više da polemišem sa Vama.
      
       PROF. DR DUŠAN POPOVAC,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu