NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Šta da se radi
Ko to ovde koči?
 

DR BOŠKO KOVAČEVIĆ

Ljudi u ovoj zemlji zaslužuju, ako ništa drugo, bar nešto bolje epizode i inserte. A oni su mogući ako je dobar scenarij, ozbiljni i talentovani akteri i ako postoji materijalna podrška

      Ima sada već podosta indicija i argumenata u prilog oceni da se temeljna rekonstrukcija ove zemlje zauzdava, da ide sporije nego što bi to moglo i trebalo. Početni entuzijazam i otvaranje prema svetu sve vidljivije se spotiče o domaće pregrade, plotove i zabrane - ma koliko bili kamuflirani, niski i nevidljivi. Tu i tamo blesne poneki mudar i inovirajući politički potez, da bi se, potom, odlazilo u rutinu, opravdanja, ustupke i kalkulisanja. Tegovima teritorije, države, političkog sistema, decentralizacije, sve vidljivijeg raskola u DOS-u pridodaje se socijalni glib, korupcija, zločinci i profiteri, odnosno ešeloni anahrone Srbije sa akterima koji su na tome i profitirali u smiraj prošlog veka.
       Možda ima previše nestrpljenja, nervoze zahteva za prečice? Možda ima sanja i umišljanja kod sadašnjih aktera vlasti da navuku odore spasilaca i mesija ovih prostora? Možda ima podosta zamora od (ne)sposobnih i zastarelih političara koji i dalje vide “svoj pupak kao središte sveta”? Možda ima pokušaja pranja sopstvenih biografija i prikrivanja svojih mešetarenja i profitiranja? Možda smo osuđeni na politikantstvo, a ono, u biti, nikad nije bilo dugoveko.
       Valja imati u vidu da se resursi trpljenja i preživljavanja prazne i troše.
       LJudi u ovoj zemlji zaslužuju, ako ništa drugo, bar nešto bolje epizode i inserte. A oni su mogući ako je dobar scenarij, ozbiljni i talentovani akteri i ako postoji materijalna podrška.
       Nama je nadasve potreban koliko-toliko definisan i stabilan politički ambijent u kojem je moguće izvesti socijalne, duhovne, ekonomske i infrastrukturne rezove. Nisam baš siguran da se samo ekonomijom, ili pak samo međunarodnim pozicioniranjem može rekonstruisati ova zemlja. A u ovom domaćem vilajetu upravo je premnogo neodređenosti i neuverljivosti. Neko inventarisanje pokazuje da kočničara ima podosta i da sve vidljivija površnost etabliranih radi na njihovom reinkarniranju. Ti kočničari se svrstavaju i prepoznaju u:
       - korpusu idejnih i političkih neprijatelja (kamo sreće, protivnika) civilizovanja Srbije i povezivanja sa svetom;
       - delovima političkih i intelektualnih elita koje su spremne da i dalje trguju ne samo međusobno, već i sa samom Srbijom ili Jugoslavijom;
       - ratnim zločincima i profiterima koji uporno traže kanale i “olakotne okolnosti” da izbegnu polaganje računa za svoja (ne)dela;
       - anahronim i okoštalim činovničkim strukturama na svim nivoima vlasti;
       - zalutalim i prošvercovanim akterima, koji pod okriljem DOS-ovog konglomerata prikrivaju svoju inficiranost prethodnim matricama vladanja i još ponešto.
       Ova vlast je na potezu da ubedi i pridobije još uvek ne mali broj sposobnih ljudi da se prihvate poslova sanacije ovih prostora. I dalje su oni u publici, dok na igralištima bezglavo jure ili pogrešno dodaju lopte upravo oni koji su se sticajem raznih okolnosti zatekli u enklavama vladanja. Ovoj vlasti su, ipak, potrebni oni koji imaju svoju glavu, koji umeju, koji imaju kritički odnos i drugačije misle od glavnih igrača i nada da je stiglo vreme i da su se stekli ljudi i ideje izglednog izlaženja iz ove kaljuge. Stoga sve te zabave za prevrtače, sve te promene stranačkih i nacionalizovanih dresova, ta dovijanja od danas do sutra - mogu biti ozbiljna indikacija da se baš i ne zna šta se hoće.
       Potrebno je, ipak, imati meru i utvrditi granice dokle se može ići sa ustupcima. Ovako svi pomalo postajemo učesnici i sudionici u jednoj behemotskoj igri koja kad-tad ima svoj kraj. Uostalom, sa tim iskustvom se i završi minuli vek. Bilo bi krajnje perverzno i degutantno da u toj matrici nastavimo odbrojavanje i ovog veka.
      
       (Autor je politikolog iz Subotice)


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu