NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Definicija redefinicije

Ako bismo posmatrali po broju partija koje čine DOS, onda bi možda mogli da izvedemo zaključak da je veći deo DOS-a ravnodušan prema opstanku Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, ako pogledamo koje partije imaju najveći broj članova ili vuku za sobom najveći broj glasača, onda takav zaključak zaista pada u vodu

      Mnogi budućeg premijera Savezne Republike Jugoslavije Dragišu Pešića doživljavaju kao Jovana bez Zemlje. Da li je to baš tako? O tome kao i o još nekim aktuelnim pitanjima, za NIN govori budući premijer gospodin Dragiša Pešić.
      
       Cinici kažu da će vaš kabinet vladati najmanjom teritorijom u Evropi - Palatom federacije. Zaista, gospodine Pešiću, šta realno može da uradi vaša vlada u trenutnoj političkoj konstelaciji?
       - Zaista su veliki cinici koji tako nešto tvrde. Da sam i u primisli imao u vidu tako nešto, ne bih se prihvatio mjesta budućeg premijera savezne vlade. Prvo, veoma važan zadatak na kojem savezna vlada treba da radi kao i ostali savezni organi, jeste harmonizacija odnosa između Srbije i Crne Gore i rješavanje krize na saveznom nivou. Drugo, ova vlada će sa velikim uspehom obavljati dalje poslove integracije Savezne Republike Jugoslavije u međunarodne političke, ekonomske i finansijske organizacije.
      
       Predsednik Koštunica se pohvalno izrazio o vama kada vas je predstavljao kao budućeg mandatara. Međutim, na vaše postavljenje dolaze primedbe sa raznih strana pa čak i iz vaše koalicije “Za Jugoslaviju”. Očekivalo se da će SNP kandidovati za mesto presednika uticajniju ličnost iz vaše partije. Ima li mesta mišljenjima, kao što je stav Predraga Drecuna koji je rekao da lider SNP-a Predrag Bulatović vrši svojevrsnu transmisiju SNP-a na pozicije DPS-a?
       - Nema osnova za tako nešto. Mora da se shvati da SNP nije elitistička partija u kojoj odgovorne državne funkcije isključivo preuzimaju predsjednik i potpredsjednici stranke, da je to partija koja ima širok krug sposobnih stručnjaka. To su ljudi koji su spremni da preuzmu odgovorne zadatke i da se prihvate rješavanja teških i složenih problema u kojima se sada mi kao država i društvo nalazimo. Ti koji oponiraju, ti koji kritikuju, čini mi se, da to rade sračunato jer u svemu tome, imam osjećaj, traže uskostranačke i sopstvene pozicije.
      
       Postoji li federacija gde postoji veto? Šta će vam veto za Crnu Goru kada je Crna Gora de facto van federalne jurisdikcije? Osim toga, većina stanovništva Crne Gore se opredelila za drugu političku opciju - samostalnu Crnu Goru.
       - To je nespretno i bukvalno tumačenje veta i onog što je zapisano u koalicionom sporazumu između SNP-a i stranaka koje čine koaliciju “Zajedno za Jugoslaviju”. Mi smo se dogovorili da sastav savezne vlade bude na paritetnom osnovu. To je, čini mi se, jedan pozitivan korak u cilju zaštite interesa članica federacije. Mi u saveznoj vladi nismo imali posebne probleme sem o pitanju saradnje sa Haškim tribunalom...
      
       Ali zbog toga samo, pade vlada?
       - Tačno. Morate znati da u koalicionom sporazumu veta nije bilo, kako se ovih dana pominje i tumači, već samo klauzula da će odluke savezna vlada donositi većinom glasova vlade, a izuzetno predsjednik savezne vlade kao i potpredsjednik o pitanjima od izuzetnog značaja mogu zahtijevati da se ta pitanja rješavaju punim konsenzusom.
      
       Pa, to je, drugim rečima, veto?
       - Ja to ne smatram vetom.
      
       Zvanična Crna Gora nema potrebu za tom vrstom zaštite jer ona i ne priznaje saveznu vladu. Savezna vlada nema gotovo nikakvih ingerencija u Crnoj Gori.
       - Saglasan sam da veliki broj funkcija savezna vlada ne ostvaruje na području Crne Gore. Ali, isto tako, moramo priznati da se u jednom djelu i ostvaruju - recimo, kada je riječ o Vojsci Jugoslavije, potom funkcije koje se nalaze u okviru resora saobraćaja i veza kao i neke nadležnosti za poslove u oblasti privrede. Ali, u svakom slučaju, to je izuzetno redukovano i malo u odnosu na ovlašćenja koja savezna vlada ima po Ustavu i zakonima. Mi koji činimo sastav ove savezne vlade, ipak predstavljamo polovinu Crne Gore.
      
       Da budemo precizni, to je manji deo Crne Gore. Vi ste legalisti i znate da ste na izborima u Crnoj Gori izgubili.
       - Da li je to manja polovina, ne bih sada komentarisao. U svakom slučaju, da uzmemo da je i manja, ona nije manje značajna i nije za potcjenjivanje. Dakle, mislim da postoji puna svrha i puno opravdanje postojanja ovakve savezne vlade i u toj saveznoj vladi mogućnosti zaštite interesa, ovoliki koliki su ostali, preostale Crne Gore.
      
       Nije nelogično postaviti pitanje: čemu onda federacija? To sve može da se ostvari i u konfederaciji ili savezu dve države.
       - Nadam se da će se ubuduće, i to u skoro vrijeme, stvari promijeniti. Realizacijom koncepata prioritetnih zadataka koje sam naveo, Savezna Republika Jugoslavija će ojačati čime ćemo stvoriti pretpostavke da svi relevantni politički faktori i u Crnoj Gori i u Srbiji razgovaraju o budućnosti Savezne Republike Jugoslavije.
       Mislim da Savezna Republika Jugoslavija u osnovi, naravno, na drugim temeljima i ustavno preuređena, ima perspektivu i da kao takva treba da opstane.
      
       Kako komentarišete reč ministra pravde Srbije Vladana Batića, koji je rekao: “Ko pobedi na izborima u Crnoj Gori, on vlada u Crnoj Gori, a ko izgubi na izborima u Crnoj Gori, on vlada u Jugoslaviji.”
       - To je pojednostavljeno tumačenje i mislim da ono ne može da se prihvati. Eventualni raspad ili razbijanje Savezne Republike Jugoslavije svima šteti. Ne samo Crnoj Gori već i samoj Srbiji.
      
       Neki analitičari smatraju da je vaše zalaganje za Jugoslaviju samo marketinško-politička akcija za ojačavanje pozicija SNP-a u Crnoj Gori kako bi se uz pomoć DOS-a pobedio DPS?
       - Cilj svih aktera u jednoj političkoj igri, u političkom djelovanju jeste da pobijedi. Prema tome, na koji način to treba ostvariti, to je stvar procjene.
      
       Da li to znači da vam je blisko načelo koje se pripisuje jezuitima - cilj opravdava sredstvo?
       - To pravilo do sada nije primjenjivano. Iskren da budem, sva sredstva upotrebiti u ovakvoj situaciji je neinteligentno - sem, naravno, demokratskih metoda.
      
       Prema našim informacijama, jedan deo DOS-a, da ne kažemo veći deo DOS-a, potpuno je ravnodušan prema opstanku Jugoslavije, dok je drugi deo DOS-a naglašeno zainteresovan za opstanak Jugoslavije. Da li postoji mogućnost da na sledeće savezne izbore izađe deo DOS-a i DPS-a sa osnovnom idejom o dve nezavisne države i deo DOS-a i SNP-a sa idejom za opstanak Jugoslavije?
       - Ako bismo to posmatrali po broju partija koje čine DOS, onda bi možda mogli da izvedemo zaključak da je veći deo DOS-a, kako ste rekli, ravnodušan prema opstanku Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, ako pogledamo koje partije imaju najveći broj članova ili vuku za sobom najveći broj glasača, onda takav zaključak zaista pada u vodu, bar ja tako mislim. Na drugoj strani, kada je reč o Crnoj Gori, ona je to pokazala na prethodnim saveznim izborima kada je veliki broj građana, broj za puni respekt, pod izuzetnim pritiskom koji je bio ispoljen od strane aktuelne vlasti u Crnoj Gori, izašao na savezne izbore. To je jedna strana priče. Drugi dio priče: nema saveznih izbora dok se ne redefinišu odnosi između Srbije i Crne Gore.
      
       Mislite na Ustav?
       - Jasno. Dok se ne donese platforma, odnosno dok se ne donesu pretpostavke za promjenu Ustava i dok se Ustav ne promijeni, izbora neće biti. Savezne izbore ćemo organizovati, dakle, posle toga, kada budemo imali jasnu situaciju u pogledu opstanka Savezne Republike Jugoslavije i puni dogovor i saglasnost kako Srbije, tako i Crne Gore, kako pozicije, tako i opozicije i u Crnoj Gori i u Srbiji. Drugačije neće ići.
      
       Znači li to da ne pretpostavljate da možete biti poslednji predsednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije?
       - Pretpostavljam da ću biti posljednji predsjednik savezne vlade sa ovakvim ustavnim ustrojstvom i sa ovakvim funkcijama na saveznom nivou.
      
       LUKA MIČETA


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu