NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Ne političari, već policajci

("Podmićen svaki drugi političar", NIN br. 2644)

      U prošlom broju NIN-a je objavljeno više članaka o kriminalu u zemljama tranzicije, između njih i moj izveštaj iz Budimpešte, koji je NIN-u prosleđen preko agencije Beta. Moj izveštaj je u originalu nosio naslov "Manje kriminala, više korupcije", koji je, međutim, u redakciji promenjen i tako izašao iz štampe sa naslovom Budimpešta - "Podmićen svaki drugi političar".
       Taj naslov ne odgovara stvarnosti i iskrivljuje sadržaj mog izveštaja u kojem stoji da "na listi korumpiranosti u Mađarskoj vode radnici iz zdravstva a na drugom mestu su policajci sa 46 odsto, što znači da svaki drugi mađarski policajac može da se podmiti".
       Na osnovu mog teksta ne stoji konstatacija da je u Mađarskoj "podmićen svaki drugi političar". Nije da je podmićen, već da može da se podmiti, i ne političar već policajac, što je ipak razlika.
      
       SILVESTER VARGA,
       Budimpešta


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu