NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Žal za prošlim vremenima

("Kad se mir mogao sačuvati", NIN br. 2643)

      Želim da podsetim čitaoce da je Kiro Gligorov bio na vlasti za vreme Tita i u članku žali za vremenom koje je davno prošlo a svojevremeno je uživao sve blagodeti na vlasti do smrti doživotnog vlastodršca. U istom članku čitalac može da oseti žal za prošlim vremenima koje je njegov miljenik na vlasti, Tito, prekinuo Ustavom iz 1974. godine. On za sve nedaće raspada Jugoslavije optužuje srpske nacionaliste u prvom redu i nacionaliste svih boja u ostalim republikama bivše Jugoslavije koji su prevashodno inicirani "srpskim nacionalizmom", ne spominjući da je Srbija posle Titovog dolaska na vlast odmah podeljena na pokrajine Kosovo i Metohiju i Vojvodinu. Ne spominje i to da je Tito Ustavom iz 1974. praktično podelio Jugoslaviju a Srbija potpuno rasparčana na pokrajine Vojvodinu i Kosovo i na užu Srbiju bez ikakvih prava uticaja na delove praktično otcepljene od matice, kako kaže profesor dr Pavle Nikolić:
       "Kosovo i Vojvodina su imali sve funkcije republike sa krupnim elementima 'državnosti': Ustav, pravo na samoorganizovanje, Predsedništvo, Ustavni sud, Vrhovni sud, suvereno su odlučivali o svojim granicama, uživali su sudsku i ustavno-sudsku autonomiju. Srbija nije mogla da vrši svoju funkciju na svojoj teritoriji... To je bio prvi korak politike ondašnjih upravljača usmerene na slabljenje Srbije kao najveće i najmnogoljudnije federalne jedinice i destrukciju Srbije kao države. Drugi korak bilo je pretvaranje tih autonomnih jedinica u kvazifederalne jedinice i kvazidržave 1971, odnosno 1974. godine. Ustavom SFRJ od 1974 (i Ustavom Srbije od iste godine) stvoren je 'model' autonomije potpuno nepoznat teoriji i praksi u svetu, 'model' koji je naučno neobjašnjiv, a politički neprihvatljiv i apsurdan."
       Kako može da očekuje da država koja je potpuno bila podređena diktatoru, opstane posle njegove smrti? Tipičan pristup indoktriniranog komuniste. Svi komunisti njegovog vremena ponašali su se tako kao da će komunističko bezvlašće da traje večito. Ustav iz 1974. je pečat raspada njegove Jugoslavije koji je Tito svojim potpisom potvrdio. Kiro Gligorov ne bi trebalo uopšte da se čuje ni da progovori. Jer sve što sada tvrdi u svom feljtonu, bio je prirodni epilog raspada koji se davno mogao naslutiti. Titova Jugoslavija je bila samo privremena država za vreme dok je bio živ. Sada smo svedoci događaja u njegovoj Makedoniji. Bilo bi bolje da nam nešto o tome ispriča. I na kraju podsetimo se kako je Kiro Gligorov postao prvi predsednik Makedonije a Makedonija prva pre ostalih republika postala nezavisna i to pod američkim protektoratom. Tada nije mnogo žalio za raspadom bivše Jugoslavije.
      
       MARKO PAVLOVIĆ,
       Kanada


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu