NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana novog broja


Specijalni dodatak
Usamaljena žena(06/09/2001)
I u najrazvijenijim zemljama malo je žena u komandnoj strukturi, više su angažovane u pratećim službama. Čini mi se da gotovo i nema onih koje rukovode većim organizacionim celinama. Naravno, mi smo užasno daleko od svega toga

Za sada bez komandovanja(06/09/2001)
Generalštab VJ je zaključio "da sada nema uslova da se pristupi vojnoj obuci žena, zbog nedostatka novca"

Kad su žene uspešnije(06/09/2001)
Trebalo bi potpunije sagledati mesto i ulogu žene i izvršiti sistematizaciju radnih mesta na kojima su žene (potencijalno i stvarno) uspešnije

Žene ratnice(06/09/2001)
Prema istraživanjima koje je sproveo Pentagon pokazalo se da prisustvo žena predstavlja važan faktor psihološke stabilnosti pripadnika američkih oružanih snaga

Nevidljive žene(06/09/2001)
Naše sagovornice uglavnom nisu zadovoljne svojim položajem u policiji. Bilo da su završile višu školu ili fakultet one su najčešće raspoređene na administrativnim poslovima

Izbori se za izbor(06/09/2001)
Da je uslov bio da šest meseci spavam sa leševima u sudskoj medicini, ja bih to i učinila. Toliko sam volela svoj posao i želela da napredujem u karijeri

U službi naroda(06/09/2001)
Vole svoj posao, ništa im nije teško, ni na šta se ne žale© 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu