NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Reč nedelje<br>Jovan Ćirilov
Zakon o radu

      Naš čitalac Dragiša Ilić je poslao dopisnicu u kojoj piše: "U proceduri usvajanja nalazi se i zakon o radu. Kako ste u jednom od prethodnih brojeva NIN-a objasnili etimologiju reči zakon, molim Vas, ako ste u mogućnosti, da nešto više kažete o etimologiji reči rad."
       Zahvaljujem Vam se, Dragiša, na ideji da ovu kolumnu posvetimo toj reči.
       Imenica rad očigledno pripada prilično velikoj porodici reči izvedenih iz istog korena, kao što su: radnik, radenik, radnica, radenica, neradnik, radinost, radilica, radnički, obrada, obraditi, obrađen, dorada, doraditi, dorađen, izrada, izraditi, izrađen, izradak (u hrvatskoj varijanti elaborat), radan, neradan, radljiv, radnja i još možda neka reč.
       Sve su to postverbali od glagola raditi. Praslovensko značenje glagola raditi je brinuti se o nečem, recimo o poslu. Preko te sintagme "brinuti se o poslu", dobilo se današnje prošireno značenje reči raditi, a izgubilo ono staro.
       Indoevropski koren reči rad je are čije je prvobitno značenje bilo građenje drvenih konstrukcija, s tim da se značenje kasnije proširilo na duhovnu sferu. Preko tog korena naša reč rad je srodna sa latinskom reči ratio um, pamet i sa našom reči račun, takođe nastale od pomenute latinske reči.
       U Rečniku srpskohrvatskog književnog jezika (1973) nabrojana su sva osnovna značenja reči rad: Svesna ljudska delatnost čiji je cilj postizanje korisnog učinka; obavljanje, vršenje određenog posla, zadatka; delatnost, aktivnost; kretnja, radnja, funkcionisanje (kakve naprave, organa i sl.); aktivan neposredan (hemijski, mehanički i dr.) uticaj, dejstvo; proizvod, tvorevina, delo; predmet na kome se radi, koji se izrađuje; u fizici proizvod komponentne sile u pravcu kretanja i pređenog puta.
       Mudri i daroviti izrekli su dosta zanimljivih, ali često i protivurečnih misli o radu:
       "Ako ko neće da radi da i ne jede" (Novi zavet, iz Druge poslanice apostola Pavla Solunjanima);
       "Što čovek više radi, to dobija želju da više radi." (Lord Česterfild);
       "Najveća briga u vezi sa radom je kako izbeći rad." (Anatol Frans);
       "Budimo zahvalni Adamu. On nas je oslobodio 'blagoslova' nerada, a darovao nam 'prokletstvo' rada." (Mark Tven)


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu