NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Zaštitni znak

Manevrisanje ili laviranje je "zaštitni znak" iskusnih igrača, koji, koristeći taj elemenat igre, zbunjuju protivnika i čekaju sitne protivnikove greške, da bi, kao Korčnoj u ovoj partiji, "razmestili svoju vojsku" na najpovoljnije položaje i potom krenuli u završne akcije.

      KORČNOJ-GRIŠČUK
       (Bil, 2001)
      
       1. d4, d5, 2. c4, e6, 3. Sf3, c6, 4. e3.
       Korčnoj ne želi da uđe u Slovensku odbranu (4. Sc3, dc), što govori da je na sceni šahovska psihologija.
      
       4...f5.
       Posle 4...Sf6 moglo je da dođe do Meranske odbrane.
      
       5. Ld3, Sf6, 6. 0-0, Ld6, 7. b3.
       Fijanketira crnopoljca, a može i da ponudi izmenu.
      
       7...De7, 8. Lb2, b6, 9. Dc1.
       Beli ima nekoliko nastavaka u ovom trenutku, na primer, 9. Dc2, 9. Sc3, 9. Se5.
      
       9...Lb7.
       Crni je mogao i da rokira.
      
       10. La3, Sbd7, 11. cd, cd, 12. Ld6, Dd6.
       Ipak je beli postigao malu prednost u otvaranju, jer njegov belopoljac je superiorniji, a tu je i polje e5.
      
       13. Sc3, a6.
       Opet je crni mogao da rokira.
      
       14. Db2, 0-0, 15. b4, Tac8, 16. a4, Se4, 17.Se2, De7, 18. Tfc1, Sd6, 19. b5, a5, 20. Da3.
       Jasno je da beli ima prostornu prednost i da može uspešnije da manevriše svojim figurama.
      
       20...Tc1+, 21. Tc1.
       Dolazilo je u obzir 21...e5.
      
       Tc8, 22. Tc8+, Sc8, 23. Dc3.
       Razumljivo je da beli ne menja dame, jer već ima prostornu prednost.
      
       23...Dd6, 24. Sf4, Se7, 25. h4.
       Beli namerava da izazove slabosti na crnom kraljevom krilu. Pri tome ne treba zaboraviti dijagonalu b1-h7.
      
       25...Sf8, 26. h5, Lc8, 27. Se5, Ld7, 28. f3, Le8, 29. g4, g5.
       Dolazilo je u obzir 29...Sd7.
      
       30. Se2, Sd7, 31. Kg2, h6.
       Slabi polje g6, što će biti važno u nastavku partije.
      
       32. Sg3, fg, 33. fg, Se5, 34. de, Dc5, 35. Dd2, Dc7, 36. Db2, Kg7, 37. Se2.
       Skakač namerava da dođe na d4, odakle može da ugrožava pešaka na e6.
      
       37...Kg8, 38. Kf2, Lf7, 39. Dd4, Kg7, 40. Dc3.
       Prošla je vremenska kontrola, i sada crni greši. Umesto da promeni dame i da nastavi da brani, istina, nešto slabiju završnicu, on se povlači.
      
       40...Db8 (Vidite dijagram)
       41. Sd4!
       Jednostavno i ubitačno. Reč je o tome, da su polja c6 i e6 pod kontrolom, a podrazumeva se da crni ne sme da uzme na e5 zbog Sf5+.
      
       41...Dd8, 42. Ke2, Lg8, 43. Lb1, Kh8, 44. Da3!
       Preti upad na d6.
      
       44...Sc8, 45. Lg6, Kg7, 46. Lb1, Kh8, 47. Dc1, Se7, 48. Df1!
       Zaista je fantastično koliko je bilo Korčnojevih manevara u ovoj partiji.
      
       48...Sc8, 49. Sc6. Crni predaje.
      
       DRAGUTIN ŠAHOVIĆ


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu