NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Potpis u 2,47

Kako su tekli pregovori

      Jugoslovenska delegacija izlazi sa predlogom da se SRJ otpiše 70 odsto duga odmah, jednokratno.
       Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, UNKTAD daju svoje izveštaje u kojima se poentira uspeh dosadašnjih reformi i iznosi dramatično stanje jugoslovenske privrede i traži od poverilaca da budu maksimalno darežljivi.
       Potpredsednik savezne vlade Miroljub Labus i srpski ministar finansija Božidar Đelić iznose argumente zašto Jugoslavija ne može da podnese otplatu većeg duga.
       Kreditori izlaze sa predlogom da se Jugoslaviji otpiše 50 odsto duga i to u dve ili tri rate. To je zvaničan predlog. Zna se da je Velika Britanija ponudila otpis 75 odsto duga, Amerika 70, Nemačka oko 67 odsto, Francuska slično Nemačkoj, a Rusi su se do poslednjeg sekunda cenjkali oko svojih 30 miliona dolara duga kojih nikako nisu hteli da se odreknu. Počinju pregovori. Jugoslovenska strana (iako formalno ne sme da zna šta pojedinačne zemlje misle) zna da ima puno delegacija koje su spremne da otpišu veliki deo duga i da postoje delegacije koje smatraju da o otpisu duga uopšte ne treba da se raspravlja i da pregovori treba da se odlože.
       Poverioci izlaze sa nekoliko koncesija za jugoslovensku stranu, ali ne pristaju da pređu 65 odsto otpisa duga. Posle argumenata, u pregovorima počinje malo cenjkanje.
       U 5,40 ujutru jugoslovenska delegacija pristaje da odustane od 67 odsto i pristaje na 66 odsto.
       Počinju najduži sati u kojima veći broj delegacija zove svoje zemlje, jer takav otpis duga prekoračuje ovlašćenja koja su dobili.
       Po tim pozivima jugoslovenska strana shvata da je našla neku pravu meru i da se dobro držala u pregovorima. U 2,47 ujutro u subotu, dogovor se potpisuje.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu