NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Početak srpskog pesništva

Leon Kojen

      Leon Kojen sastavio je "Antologiju srpske lirike 1900-1914". O tome zašto se opredelio baš za ovaj istorijski period Kojen kaže:
       - Hteo sam da izvučem iz zaborava jedan nepravedno zanemaren period naše poezije, koji je važan iz estetičkih i iz istorijskih razloga. Moderno srpsko pesništvo nije nastalo posle Prvog svetskog rata, kako se danas najčešće misli, već dvadesetak godina ranije, s Rakićem i Dučićem, Pandurovićem i Disom. Njihova poezija, sa izuzetkom Disove, decenijama je bila sistematski potcenjivana kao zdravorazumska i "pozitivistička", a mnogi su kao Rade Konstantinović bili sigurni da ona ne može valjati već ni zbog toga što je "građanska". Ponovo suočavanje sa samom poezijom, s onim što je danas živo u srpskom pesništvu 1900-1914, najbolje može da pokaže koliko su ova mišljenja daleko od istine. Voleo bih da moja antologija dovede do pravednije ocene ovog pesništva i pojedinih pesnika, naročito Rakića i Pandurovića.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu