NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Loša reklama za ulagače

("Četiri petine bogataša nije na našoj listi", NIN br. 2654)

      U vezi sa zloupotrebama u privredi, Slobodan Lalović postavlja sam sebi pitanje: "Šta je, na primer, sa Komercijalnom i Vojvođanskom bankom", i kaže da će on pokušati da to "istraži, makar samo za sebe".
       Više od njega, otvaranje ovog pitanja interesuje brojne štediše nove devizne štednje u ove dve banke, iz bojazni da ne bi sutra doživeli sudbinu "Astra" banke, nad kojom je NBJ preko noći pokrenula postupak likvidacije.
       Sve se ovo dešava u vreme kada imaoci DEM i ostalih valuta EZ razmišljaju gde da otvore račun da bi devize besplatno pretvorili u evro. Ako dve vodeće domaće banke imaju "putera na glavi", kako tvrdi Lalović, onda je to loša reklama za buduće ulagače. Mislim da bi neko od nadležnih trebalo da odgovori na ovo pitanje, možda guverner NBJ.
      
       S. PETROVIĆ,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu