NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Novi vetrovi

Naziv: Ekonomska diplomatija
Autor: dr Vladimir Prvulović
Izdavač: Privredni pregled, Beograd 2001.

      Mr Dragan Miljanić
      
       Jedna od poruka najnovije knjige pisca srednje generacije dr Vladimira Prvulovića, jeste da u međunarodno-ekonomskim odnosima - kada na jednu, posebno ekonomski inferiornu državu krene druga, ekonomski superiorna država (ili grupa država), "štapom" ili "šargarepom", svejedno je, ako se misli, ne samo opstati i preživeti u ovom svetu interesa, već postignuti zavidan ekonomsko-diplomatski ugled u međunarodnim odnosima - treba, kao jedinu strategiju, primeniti ekonomsku diplomatiju.
       Delo "Ekonomska diplomatija" govori o novim vetrovima u međunarodnim odnosima koje treba iskoristiti razapinjanjem pravih jedara u pravi čas od strane nove generacije sposobnih, znanjima i veštinama naoružanih diplomata, koji moraju da budu ličnosti našeg privrednog proboja u svet i zauzimanja mesta koje nam pripada.
       Autor aktuelne i sadržajne naučne studije dr Vladimir Prvulović, polazeći od svog bogatog iskustva iz diplomatske prakse, daje praktično-teoretska upustva i pouke za rad diplomatama novog profila okrenutim ekonomskoj diplomatiji na koje se država, a posebno ova naša, nakon decenije turbulentnih godina i u diplomatiji, jedino može i mora oslanjati, u građenju novih temelja na kojima bi počivala ekonomski jaka, prosperitetno-moderna, i, u međunarodnim odnosima, uvažavana država.
       Knjiga "Ekonomska diplomatija", prva studija te vrste na prostorima bivše Jugoslavije, treba da bude nezaobilazno štivo ne samo na Diplomatskoj akademiji Saveznog ministarstva inostranih poslova, zatim koristan priručnik kadrovima Privredne komore Jugoslavije, postdiplomcima smera ekonomska diplomatija, ali i svima onima koji se bave ekonomskom diplomatijom, odnosno onima koji posluju sa svetom i, u tom poslovanju, potrebno im je znanje koje nisu mogli da steknu studirajući na nekom od naših fakulteta, ili su u praksi, iz političko-ideoloških razloga, imali "crnu mrlju" koja je, nažalost, tamnila horizont za primenu u praksi ekonomske diplomatije. Primera radi, pomenuo bih "slučaj" mondijalizacije, koji stoji ili kao pozitivan izazov na početku trećeg milenijuma, ili kao novi vid dominacije, tema je kojom se diplomatija budućnosti, u svojoj ekonomskoj sferi neizbežno mora baviti kod tumačenja logike kapitala u odnosu na logiku državne administracije. Globalizacija je samo jedna od brojnih "podtema" studije "Ekonomska diplomatija", da ne nabrajamo ostale, kao na primer one o "ekonomskoj (industrijskoj) špijunaži", ili modalitetima ekonomskog "ratovanja", pregovaranja, ekonomskog komuniciranja.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu