NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Veza sa tradicijom

      Dušan Babac, heraldičar
       Grb koji je predložila Komisija Ministarstva je grb stare Srbije. Ako hoćemo da se nastavimo na državnu tradiciju Srbije onda je to taj grb. Stvar je ukusa da li će se on nekome svideti ili ne. Plašt koji se nalazi u velikom grbu je odraz mode vremena u kome je grb nastao. Nije neobično da "veliki grbovi" imaju plašt, imaju ga grbovi zemalja Beneluksa, a one koje nemaju imaju držače, kao što to, recimo sada imaju grbovi nekih beogradskih opština.
      
       Života Đorđević, istoričar
       Dopadaju mi se predložene promene, jer ojačavaju kontinuitet sa prvom nezavisnom srpskom državom novog doba, državom koja je vodila politiku bez avantura. Mislim da treba naći rešenje koje će izbeći podele u narodu bilo po monarhističko-antimonarhističkoj osnovi, bilo po srpsko-crnogorskoj. Crveno-plavo-bela zastava je zastava kako Srbije tako i Crne Gore. Grb na zastavi vidim kao potrebu da se zastava razlikuje, jer Crna Gora ima svoju državnu tradiciju koju treba uvažavati bez obzira na to hoće li Srbija i Crna Gora ostati zajedno ili ne.
      
       Čedomir Vasić, slikar i profesor Univerziteta
       Pošto sam pre desetak godina učestvovao u jednoj izradi predloga grba, nisam u mogućnosti da budem objektivan. Ovaj grb vidim kao uspostavljanje veze sa tradicijom. Sam dizajn je stvar ukusa i osećanja mere. Predloženi grb će verovatno doživeti neku vrstu vizuelnog osavremenjivanja.
      
       Bojan Dimitrijević, istoričar
       Ocenjujem pozitivno predlog Komisije, kruna mi ne smeta pošto je vidim kao simbol državnosti, kao i u slučaju Crne Gore.
       Malo je neobično rešenje sa grbom na zastavi, više sam samo za varijantu narodne zastave. Pitanje je da li će na zastavu da stave samo osnovne elemente grba ili čitav grb.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu