NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Minijature

      Minijature su bile česte u prošlim vekovima, a danas su plod izrazito loših poteza u samom početku, ili, kao u ovoj partiji, posledica straha. Bilo kako bilo, poučne su i donose zadovoljstvo publici i čitaocima.
      
      
       JELEN-BELjAVSKI
       (Ljubljana, 2002)
      
       1. d4, e6, 2. c4.
       Beli je mogao da se, posle 2.e4, odluči za Francusku partiju.
      
       2...b6.
       Starinsko otvaranje, u kome crni dozvoljava belom da osvoji centar.
      
       3. e4.
       Sada je i beli mogao da bira, na primer, 3. Sc3, 3. Sf3.
      
       3...Lb7, 4. Ld3,f5.
       Stari teorijski sudovi su bili da je ovakav način igre crnog sumnjiv, ali sve je prevrednovano, pa zato imamo stare ideje u novom ruhu.
      
       5. ef,Lb4+.
       Uzimanje na g2 ne ide zbog Dh5+.
      
       6.Kf1,Sf6, 7.Le2.
       Uzimanje na e6, zbog f-linije i pokvarene rokade belog vodi komplikacijama, što Jelen, pitom igrač, želi da izbegne.
      
       7...0-0, 8.c5,bc.
       Igranoajeaia8...Sc6,a9.a3,Sd4,a10.ab,aSe2,11.Se2,aSg4, ali crni su imali kompenzaciju za žrtvovanu figuru.
      
       9.a3,La5, 10.dc.
       Opet je lovac u opasnosti, ali crni ne haje za to, već nastavlja da igra kao igrači 19. veka, u kome je duh dominirao nad materijalom.
      
       10...Sd5,a11.Sf3,aDf6, 12.fe.
       Beli su igrali i 12.Dc2, i to im je donosilo prednost, ali moguće je da je kod belog postojao strah od nekakvog pojačanja.
      
       12...Sa6, 13.Dc2.
       Trebalo je razmisliti o dva poteza na ovom mestu. Naime, prvo što pada na um, jeste uzimanje na d7, a tu je i potez 13.Da4, posle čega bi crni bio prinuđen da odigra 13...Sc5 i posle 14.Da5,Sb3, 15.Db7,Sa1. U ovakvoj poziciji beli lovci bi svakako bili jači od crnog topa.
      
       13.Tae8, 14.ed (Vidite dijagram)
       14...Te2!?
       Jasno je da crni mora da nastavi ovako, a olakšavajuća okolnost za njega je činjenica da se njegov protivnik ne snalazi u komplikovanim pozicijama.
      
       15.Ke2.
       Beli je mogao da uzme i damom, ali posle 15...Sc5 opet bi se pojavile pretnje.
      
       15...De6+, 16.Le3?
       Posle ovog poteza jasno je da se beli prepao od samog početka partije. Trebalo je igrati 16.Kf1 i crni bi morao da dokaže ispravnost svoje koncepcije.
      
       16...Sf4+, 17.Kd1.
       Gubi 17.Kf1 zbog 17...Lf3.
      
       17...Le4!,a18.Da4,Sc5,a19.Db5.
       Gubi i 19.Lc5 zbog 19...Lf3+, 20.gf,De2+ i Sd3.
      
       19...Ld3!
       Beli predaje, jer pada dama zbog matnih slika.
      
       DRAGUTIN ŠAHOVIĆ


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu