NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Slovo zakona

      Jedini trenutno važeći Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći donet je 27. septembra 2001. godine u Skupštini Jugoslavije i između ostaloga ne definiše ni šta je donacija, odnosno humanitarna pomoć, a kamoli koja se roba ne može osloboditi carine i svih ostalih dažbina i taksa. Takođe nije najjasnije ko je primalac pomoći a ko korisnik donacije, niti postoji ikakva odredba koja bi obezbeđivala javni uvid u registraciju koja postoji samo za ugovore o donacijama koje su išle preko vlade.
       Pred poslanicima Skupštine Srbije za dve nedelje naći će se Nacrt zakona o donacijama koji je pripremilo Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije.
       "Od toga kako mi realizujemo donacije, a imajući na umu iskustvo drugih zemalja, naročito onih iz susedstva, zavisiće i sticanje poverenja stranih investitora i dinamike investiranja u našu zemlju", kaže Dobrosav Milovanović, pomoćnik ministra za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije, i dodaje: "Ako je u pitanju donacija, gde nemate velike obaveze pa ne možete da se organizujete, pa dopustite zloupotrebe, onda možete biti sigurni da to neće stvoriti atmosferu koja bi podstakla investitore da sutra ulažu baš kod nas."
      
       Šta je najznačajnija novina u Nacrtu zakona o donacijama?
       - Suština je u tome da se prvo napravi jedinstvena evidencija, baza podataka. Treba naglasiti da će ova evidencija biti javno dostupna, kako donatorima, tako i državnim organima koji će imati uvid u stanje - po pojedinačnim projektima i po sektorima. Na ovaj način omogućava se bolje planiranje u određenoj oblasti. Od velikog značaja je da podaci budu javno dostupni i da se sa jednog mesta zna tačno koje su donacije stigle, za koje namene, u kom iznosu i kome. Ova evidencija je neophodna da bi se mogla sprovesti kontrola realizacije donacija kako bi svako ministarstvo znalo kakvim i kolikim donacijama raspolaže.
      
       Ipak, određeni donatori žele da ostanu anonimni?
       - Većina donatora želi da se zna ko je donator, međutim za one koji žele da ostanu anonimni nema nikakvih prepreka.Njihova anonimnost ostaće zaštićena. Nama nije toliko bitno ko je donator već kome se donacija daje.
      
       Postojeća baza podataka nije potpuna?
       - Mi imamo bazu podataka (ažurnu) za ugovore koji su išli preko nas, ali nemamo za donacije koje su otišle direktno opštinama ili određenim ustanovama.
      
       Hoće li jedinstvena baza obuhvatiti i donacije koje su već iskorišćene?
       - Završne odredbe zakona posvećene su upravo tome.
      
       Da li ste u pravljenju Nacrta uzimali u obzir i propise Evropske unije?
       - Prednost toga što smo poslednji krenuli u tranziciju jeste to što možemo iskoristiti iskustva drugih. S druge strane, razni državni organi, bilo na saveznom, bilo na republičkom nivou, ukazivali su nam na probleme i zloupotrebe. Problem većine zemalja u tranziciji bio je taj što su određeni zakoni bili u koliziji. Mi smo se trudili da i to izbegnemo.
      
       Bilo je mnogo zloupotreba?
       - Savezni organi su u nekoliko slučajeva utvrdili da neko osnuje preduzeće, udruženje, da bi dobio donaciju i izbegao primenu određenih carinskih i poreskih propisa. Zbog toga smo tačno definisali šta je donacija, ko je primalac i korisnik donacije, šta ugovor o donaciji kao i koja roba ne može biti donacija (duvan, putnički automobili, alkoholna pića...). Kad se roba nalazi na listi strategijskih robnih rezervi ( ulje, šećer...) primalac se obavezuje da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za poslove trgovine.
      
       Kakve su kazne za one koji pokušaju da zloupotrebe status donatora, odnosno da donaciju upotrebe za nešto što joj nije bila namena?
       - Predviđene su novčane kazne od 30 000 do 15 000 000 dinara, zavisno od toga da li je u pitanju prekršaj ili privredni prestup, a razmišljamo da u skladu sa Krivičnim zakonom za najteže zloupotrebe predvidimo sankcije.
      
       L.K.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu