NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Čudne podudarnosti

("Da li će Univerzitet pasti", NIN br. 2699)

      U rubrici "Šta da se radi" tekst Dragoljuba Belića, uslikan i potpisan kao "redovni profesor i član Saveta Univerziteta u Beogradu" je, da li slučajno, objavljen svega 4-5 dana uoči sednice Saveta Univerziteta u Beogradu na kojoj su birani rektor i prorektori.
       Najveći problem u tom tekstu je jedna javna obmana. Po sadašnjem Zakonu o univerzitetu, rektora bira Savet, na predlog fakulteta, koji čine izabrani predstavnici fakulteta. U najvećem broju to su uglavnom redovni profesori, a u znatno manjem broju predstavnici studenata i vlade. Ministar i njegovi pomoćnici nemaju nikakvih ingerencija u pogledu predlaganja i izbora, samim tim ni u pogledu "smenjivanja" rektora. To bi g. Belić morao da zna ako je uopšte pročitao Zakon o Univerzitetu i Poslovnik o radu Saveta Univerziteta, čiji je član.
       Nekorektno je dovoditi u pitanje ličnost "novog kandidata za rektora, aktuelnog dekana Građevinskog fakulteta, o kojem se ne priča mnogo". D. Belić čak ni ime da mu pomene. Naprotiv, ignoriše i ime i zvanje "novog kandidata za rektora". A reč je o dr Branislavu Ćoriću, redovnom profesoru i dekanu Građevinskog fakulteta, koga je predložio njegov fakultet a podržalo nekoliko tehničkih fakulteta. Belić sakriva od čitalaca i NIN-a da je taj predlog u skladu s važećim Zakonom o univerzitetu i Poslovnikom o radu Saveta Univerziteta. Ali on ipak zna "da se, doduše, ističe da je kao dekan vrlo uspešno rehabilitovao svog kolegu Baneta Ivkovića". (Verovatno misli na prof. dr Branislava Ivkovića, red. prof. Građevinskog fakulteta koji je u prethodnoj Vladi RS bio ministar za nauku i tehnologiju, a u SPS visoki funkcioner.) Kako i od čega je "novi kandidat" za rektora "uspešno rehabilitovao svog kolegu Baneta Ivkovića". Jer, Ivkovića je za predstojeće predsedničke izbore u Srbiji kandidovala partija, a ne "novi kandidat za rektora". Belić, mehotice, otkriva karte iznoseći da bi, izborom "novog kandidata" za rektora (B. Ćorića), Bane Ivković mogao ponovo postati ministar za nauku", a to bi, po Beliću, značilo propast! Dakle, dekan, odnosno rektor, po Beliću, postavlja čak i ministra za nauku!
       Belić otkriva i da je prilikom izbora Saveta "bilo čudnih zbivanja". "U Savetu ima četiri osobe s istim prezimenom, čak su u bliskim rodbinskim vezama"! Čudnije je, ipak, to što su neki članovi bivšeg Upravnog odbora Univerziteta, imenovani 2001. godine, od strane tzv. dosovske vlasti, ali po prethodnom, "Šešeljevom" Zakonu o univerzitetu, sada izabrani i u Savet. Među njima je i raniji predsednik Upravnog odbora Univerziteta, a sada član Saveta, dr Zoran Ivošević, sudija, čak zamenik predsednika Vrhovnog suda Srbije, što je u suprotnosti sa Zakonom o sudovima. Bilo bi zanimljivo, recimo, ako bi neka sporna odluka Saveta pristigla na arbitriranje u Vrhovni sud Srbije.
      
       ĐORĐIJE USKOKOVIĆ,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu