NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Pitanja bez odgovora

("Impulsi političke groznice", NIN br. 2700)

      Smatramo da je došlo vreme, nakon selektivne i možemo sada reći tužne jednogodišnje primene gromoglasno najavljivanog Zakona o ekstraprofitu i obnarodovanih za naplatu više od osam milijardi maraka, a naplaćenih jedva preko sto miliona - od čega je BK Kompanija platila više od 90 odsto, da jedan ozbiljan list kao što je NIN, demontira već dugo prisutnu medijsku konstrukciju postavljenu od strane interesnih centara. Mora se naznačiti, da je na putu ka stavljanju MOBTEL-a u sadašnju poziciju, prethodilo grubo sprečavanje ASTRA BANKE da plati prvu ratu razrezanog poreza na ekstraprofit, da bi se obezbedila njena likvidacija a kao konačni rezultat blokada MOBTEL-a i otvaranje pravne krize za preispitivanja vlasničkih udela BK i JP PTT u toj kompaniji. Sada je svima jasno, da je naplata ekstraprofita ASTRA BANCI i njena likvidacija, bila konstrukcija za upad u najuspešniju srpsku kompaniju i metodologija kojom je zaustavljen njen dinamični razvoj i smanjena njena tržišna vrednost, na štetu oba vlasnika i države Srbije.
       Još 1997. godine kada je Bogoljub Karić, želeći da ubrza otvaranje Srbije prema svetu i njenu demokratizaciju, učestvovao u osnivanju Socijaldemokratije i istakao svoju kandidaturu za predsednika Srbije, bivši režim je preduzeo sve mere da napadne poslovni sistem BK - njegovu banku, televiziju, Internet i MOBTEL. Tada je pribegnuto i krajnjoj meri, pa je JP PTT zatražio arbitražu po istom pitanju - utvrđivanja odnosa osnivačkog kapitala. Nakon procedure preispitivanja svih činjenica i stanja u kompaniji MOBTEL, arbitraža u Cirihu je nepobitno potvrdila učešće osnivača i to: 51 odsto BK i 49 odsto JP PTT. Prema tome, odnos kapitala BK i JP PTT nije sporan. A ko, po rečima koleginice Jakobi češlja knjige i nalazi razliku od nekih 11 do 12 procenata", posle osam godina od osnivanja, to treba jasno navesti kao i dokumenat kojim se tako nešto i dokazuje. Produbljivanje rasprave i kalkulacija na ovu temu, pored prethodno navedenih činjenica, izlazi iz relacija pravne države i uređenog društva.
       Vaše dalje kalkulisanje međunarodnom arbitražom kao nekim tajnim oružjem BK, jeste jednostrani prikaz člana Ugovora o osnivanju kompanije, kojim su obe strane prihvatile međunarodnu arbitražu u Cirihu u svim slučajevima, kada nije moguće razrešiti eventualne nesporazume dogovorom i konsenzusom. Prema tome, obe partnerske strane - osnivači, imaju slobodnu mogućnost konsultovanja arbitraže u svim slučajevima kada se smatraju oštećenima, a videli smo da je JP PTT to već jednom prilikom i učinio. Insinuacija, da "tu ima materijala da se čoveku digne kosa na glavi", predstavlja krajnje tendencioznu tvrdnju, jer su ovlašćene revizorske, međunarodno priznate kuće, dale svoje viđenje poslovanja MOBTEL-a i ocenile ga uspešnim. Sve drugo van toga se može smatrati naručenim dezinformacijama, kako bi se obarala cena MOBTEL-u za račun nekih poznatih ili nepoznatih budućih kupaca. Mnogo je važnije da oba partnera učine napor zajedno sa državom, kako bi se što je moguće više podigla vrednost kompanije, kako i kaže ministar Vlahović i sačekaju optimalni uslovi na svetskom tržištu za postizanje najbolje cene. Samo za šest meseci vrednost MOBTEL-a mogla je da poraste za 600 000 evra, umesto što mu je za taj period naneto isto toliko gubitaka.
       Konačno, prećutkuju se i ne daju odgovori na ključna pitanja: kako je bilo moguće da se uspešna kompanija MOBTEL, koja plaća budžetu Republike Srbije više milijardi dinara poreza godišnje, dovede u stanje blokade i zaustavi u svom tehnološkom i tržišnom razvoju? Zašto MOBTEL sada nema očekivani broj od preko dva miliona korisnika i vrednost od više milijardi USD? Kome je odgovaralo da spreči plaćanje ekstraprofita ASTRA BANCI, a onda na najgrublji način to iskoristi za ulazak u MOBTEL i izvrši njegovu blokadu? Ko su i gde sede naredbodavci takvih akata i koliku su nam štetu naneli? To su pitanja na koja očekujemo da novinari koji se bave ovom problematikom odgovore.
      
       DR TIHOMIR SIMIĆ,
       potpredsednik BK Grupe za medije,
       Beograd


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu