NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Prirodna bogatstva nisu na prodaju

      
       - Privatizacija prirodnih bogatstava apsolutno nije predmet Zakona o privatizaciji. U članu 3. ovog zakona jasno piše da predmet privatizacije ne mogu biti prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi, kao ni dobra od opšteg interesa... Drugim rečima, čak i tamo gde se obavlja privatizacija kompanija koje koriste prirodna bogatstva, privatizuju se zgrade, mašine te kompanije, a potpisuje se koncesioni ugovor između Ministarstva za rudarstvo i energetiku i te firme, što na kraju krajeva, i danas čine naša preduzeća sa društvenim statusom. Dakle, ovde nije reč o prodaji dobara u opštoj upotrebi, prirodnih bogatstava...
       S druge strane, s ubrzanjem privatizacije, u javnosti, čak i kod nekih eksperata, postoji dilema da li treba neka preduzeća od opšteg interesa izuzeti iz procesa privatizacije. U načelu se slažem da postoji čitav niz preduzeća od opšteg državnog interesa koja ne bi trebalo da budu privatizovana. Zato sam pre šest meseci svim resornim ministarstvima uputio pismo u kojem sam predložio da u okviru svoje nadležnosti prepoznaju koja su to društvena preduzeća koja zbog tog državnog opšteg interesa ne treba da budu obuhvaćena procesom privatizacije. Moram da priznam da nisam dobio nijedan odgovor od resornih ministarstava.
       Međutim ne mogu da prihvatim da tzv. preduzeća od opšteg državnog interesa treba da imaju status društvenih preduzeća. Ako je nešto značajno za državu, taj društveni kapital treba konvertovati u državni kapital i to će tako ostati do momenta kada se proceni da privatizacija takvog državnog kapitala ne bi ugrozila neke opšte državne interese.
       Bez obzira na to kome prodate firmu, bilo da je reč o zaposlenima ili kupcu sa strane, to je privatni kapital. Samo se postavlja pitanje da li zbog opšteg državnog interesa treba odložiti privatizaciju. Zato i tražim detaljan spisak preduzeća od tzv. državnog značaja koji nipošto ne sme biti velik. I Ministarstvu za nauku i tehnologiju poslali smo sličan dopis da se odredi prema privatizaciji instituta, jer postoje zahtevi od investitora sa strane i zaposlenih da se neki instituti privatizuju. Međutim, želim da čujem stav Ministarstva da li instituti treba da budu privatizovani, ili da budu izuzeti iz ovog procesa, ali ne tako što će ostati društveni kapital nego tako što će postati državni kapital. Sve ono što spada u državni interes ostaće u državnom vlasništvu sve dotle dok se ne zaključi da državni interes privatizacijom nije ugrožen.      
      
       ALEKSANDAR VLAHOVIĆ,
       ministar za privredu i privatizaciju


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu