NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Rizik privatnog

      
       Pomoćnika ministra prosvete i sporta za visoko obrazovanje pitamo kako će novim zakonom biti rešena sudbina privatnih univerziteta?
       - Privatni univerziteti su se prvi put pojavili Zakonom iz 1992. godine. Nikada nisu do kraja definisani uslovi za osnivanje privatnih univerziteta, ali u ovoj zemlji nikad nisu definisani ni uslovi za osnivanje državnih univerziteta. Privatni univerziteti će biti akreditovani kao i državni. Komisiju za akreditaciju je formirao Republički savet za razvoj univerzitetskog obrazovanja. Ona će kroz novi zakon prerasti u Agenciju za akreditaciju i biće zadužena da dâ meritornu ocenu o tome koja institucija može da bude visokoškolska institucija i da daje diplome. Taj proces će za sve biti isti. Sve ostalo država može da reguliše samo za državne univerzitete. Kako će privatni biti organizovani, kako će se zvati, ko će im biti na čelu... to je njihovo. Tako je svuda.
      
       Mnogi profesori predaju i na privatnim i na državnim univerzitetima i zapravo imaju dva radna mesta.
       - Čovek koji vam se predstavlja kao profesor državnog univerziteta, a zapravo radi na privatnom, jeste čovek koji želi da profitira na dva mesta: novčano na privatnom, a ugledom na državnom. Taj čovek nema ni pravi motiv da zasuče rukave i doprinese ugledu privatnog univerziteta. Nikada nećemo ojačati privatne fakultete ako ih ne dovedemo u poziciju da oni uposle kadar i da taj kadar veže svoju sudbinu za njih. Opet, zašto bi državni univerzitet podsticao sopstvenu konkurenciju?
      
       Privatnih škola je u Srbiji sve više, otvaraju se svakog dana, maltene.
       - To se vidi po oglasima u novinama. Najviše je onih koji se oglašavaju, a nemaju državnu dozvolu. Roditelji ne pitaju gde upisuju svoju decu. A svega je desetak fakulteta akreditovano (vidite okvir, prim. Z.L). Ostali su izmišljeni. Celog prošlog proleća smo molili roditelje da pre nego što upišu svoje dete negde, prvo traže državnu dozvolu za rad. Time bi se te škole automatski eliminisale. Ako biste prijavljivali svaki fakultet čiji se oglas pojavi u novinama a znate pri tom da nije akreditovan, to ide sporo: podnosi se prekršajna prijava, pa lokalni MUP izađe na teren, pa ga zatvori. Dok vi to s MUP-om rešite, otišla je stvar niz vodu. Svaka škola koja je registrovana, ima uredno izdatu dozvolu od Ministarstva s pečatom i potpisom.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu