Зашто је „боље“


„Може ли да се каже и ћирилични, латинични (ћирилично, латинично писмо), поред облика ћирилички, латинички, јединог који налазимо у Правопису и другим приручницима?“ пита читалац Владимир Вуковић. Ја мислим да може, пошто су чести у употреби и по градњи нису погрешни. Чудно је да ни Правопис ни речник Матице српске те облике нису регистровали, мада су дали застареле варијанте „ћирилски“ и „ћириловски“.

У другом допису, под насловом „Немојте нас мучити“, исти читалац наводи да „Правопис каже равнодневица (боље него равнодневница) и свакодневица (боље него свакодневница). Докле више ’боље’? Хајде да нормирамо, па да коначно знамо како да пишемо!“ У језику, као ни у другим делатностима, није увек могуће једну варијанту прогласити за једино исправну, а другу забранити. Овде бих се сложио с Правописом. Именица дан некада је имала генитив дне (чест код старијих књижевника у изразима као „до Петрова дне“ = до Петровдана), а од њега је изведен плурал дневи, одакле сложенице равнодневица и свакодневица. Касније је настао придев дневни, затим именице дневник и дневница, које су накнадно утицале да се „н“ угура и у равнодневицу и свакодневицу. Најважније од свега је да је нагласак обеју речи на другом слогу, на „о“, а не на трећем.
Чеда Тасић пита: „Да ли је нормално да скраћенице мењају пол?“, наводећи почетак једне реченице из прошлог НИН-а: „Рецимо СЗО који је захтевао...“ итд. Ако је Светска здравствена организација, не би ли требало да и скраћеница буде у женском роду: „СЗО је захтевала“?
Све зависи од тога да ли је скраћеница „полувербализована“, тј. да ли је употребљавамо као посебну реч, нпр. „учесник НОБ-а“ (изг. ен-о-беа), с променом по мушком роду, иако је именица „борба“ женског рода, или „из ДСС-а јављају“, иако бисмо рекли „из Демократске странке Србије“. Ономе ко свакодневно говори или пише о Светској здравственој организацији нормално је да је назива скраћено СЗО и да ту скраћеницу третира као именицу. Ми који од медицинских установа добро познајемо једино наш локални дом здравља, пре ћемо скраћеницу СЗО прочитати као три целе речи, па ћемо се за падежне наставке и род глаголског придева оријентисати према управној речи, организација.Иван Клајн