Наши политичари боре се за кутлачу, а не за идеале