Симбол отпора против примитивне девастације Београда и Србије