Реконструкција сећања


У галерији Центра за графику Факултета ликовних уметности, београдска уметница Јелена Аранђеловић излаже мозаик колажа изведених у комбинованој техници, цртеже и појединачне слике под називом Реконструкција сећања, до 30. септембра. Изложба је покушај стимуланса реминисценције заборављеног у обамрлом друштву навикнутом на константну транзицију почев од деведесетих. У каталошком тексту Тие Антић и Наташе Јанковић наводи се: „У непосредној околини уметнице Јелене Аранђеловић, на простору доњег Дорћола, кога одликују велика разноликост и богатство културног наслеђа Београда, као једног од његових најстаријих квартова, у последњих неколико година догодиле су се бројне грађевинске интервенције, као последица инвеститорског урбанизма. Сваких пар месеци ови делови бивају допуњени новим конгломератом зграда уместо предратних вила, без покушаја да се луксузне грађевине уклопе у постојећу архитектонску целину старог језгра града. У овом процесу губи се и дух самог места, бришу се старе кафане и посластичарнице... Породична историја бива заточена у забораву...“С. Б.