Политичари стално подилазе грађанима на погрешан начин